PDR BİRİMİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YILSONU ÇALIŞMA RAPORU

YGA’nın başlatmış olduğu Bilim Seferberliği Kampanyasını TED Trabzon Koleji olarak destekledik.
6 Kasım 2019
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
8 Kasım 2019
YGA’nın başlatmış olduğu Bilim Seferberliği Kampanyasını TED Trabzon Koleji olarak destekledik.
6 Kasım 2019
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
8 Kasım 2019

 

TED TRABZON KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YILSONU ÇALIŞMA RAPORU

 

 • Anasınıfı, 1, 5 ve 9. Sınıf öğrencilerine okula uyum, oryantasyon çalışmaları planlanmış ve sürecin işleyişi yakından takip edilmiştir. Öğrenci, öğretmen ve veliye gerekli psikolojik destek sağlanmıştır.
 • PDR Biriminin öğrencilere yönelik tanıtımı ve kuralların açıklaması okulun açıldığı ilk ay PDR Uzmanları tarafından sınıflara girilerek yapılmıştır.
 • Tüm öğretmenlere yönelik olarak 6 Eylül 2018 tarihinde “PDR Birimi Tanıtımı”, “20 Temel Psikoloji İlkesi” ve “İyilik Hali” konulu; 24 Aralık 2018 tarihinde “Kendi Everest’inize Tırmanın” konulu; 18 Nisan 2019 tarihinde “Sınıf Yönetiminde Krize Müdahale” konulu; 18 Haziran 2019 tarihinde “Öğrencilerle Sağlıklı İletişim ve Etkileşim” konulu seminerler düzenlenmiştir.
 • Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplantıları yapılmıştır.
 • Okul Psikososyal Müdahale Ekibi, Şiddeti Önleme Komisyonu ve Krize Müdahale Komisyonu toplantıları yapılmıştır.
 • 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerine “Yaşam Pencerem” testi uygulanmıştır.
 • TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele) Eğitimleri kapsamında tüm öğrencilere “Teknoloji Bağımlılığı, Sağlıklı Yaşam, Tütün ve Alkol Bağımlılığı” eğitimi verilmiştir. Öğrencilere konu ile ilgili broşürler dağıtılmıştır.
 • Öğrencileri daha yakından tanımak, öğretmenlerin öğrencilerle ilgili gözlemlerini tartışmak ve sınıf içi öğrenci öğretmen iletişimlerini desteklemek amacıyla tüm kademelerde PDR-Öğretmen paylaşım toplantıları gerçekleştirilmiştir.
 • Öğrenciler teneffüslerin yanı sıra ders içinde de gözlemlenmiş ve öğrencilerin ihtiyaç durumları belirlenmiştir.
 • TED Standardizasyonuna uygun bir şekilde Değerler Eğitimi Programı her kademede aylık periyotlarla ve sınıf içi etkinliklerle gerçekleştirilmiştir. Velilere değerlerle ilgili bültenler gönderilmiştir.
 • Değerler Eğitimi Programını desteklemek için “Tema Eğitimi” planlanmış ve uygulanmıştır. Bu kapsamda “Kurallar, Aile, Ekonomi, Sanat, Bilim, Doğa, Oyun, Duygular ve Tatil” temaları veli bültenleri, aile katılım etkinlikleri ve PDR panoları ile ele alınmıştır.
 • İlkokul kademesinde akran zorbalığını önlemeye yönelik “Yalnız Değiliz Projesi” başlatılmış ve tüm öğrencilerin yıl boyunca katılımı sağlanmıştır.
 • 2, 3, 4 ve 5. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak davranış geliştirme amacıyla

“Mutlu Oda Projesi” oluşturulan özel odada uygulanmıştır.

 • Okulumuz “Dinginlik Odası”na ihtiyaç duyan öğrencilerimiz ile dinginlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

 

 • Öğrencilerin yakından     takip     edilmesine    ilişkin    “Gölge    Uzman    Projesi”

tasarlanmış ve uygulanmıştır.

 • İlkokul 1, 2 ve Sınıf velilerine yönelik olarak 14 Aralık 2018 tarihinde “Isınma Oyunları” başlıklı veli oyun etkinliği düzenlenmiştir.
 • Okulumuz ve diğer sınıf öğrenci velilerine “Ortaokula Geçiş” temalı tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiş ve PDR Birimi tarafından bu toplantıda yaşanabilecek sorunlar ve alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
 • İnternet siteleri üzerinden yayılan ve korku ögeleri içeren karakterlere dair bilgiler ve bunlar sonunda oluşan korkulara müdahaleye yönelik önerilerin bulunduğu “Oyun Deyip Geçme” veli bülteni hazırlanmıştır.
 • Tema Eğitimi kapsamında Sanat Teması kapsamında 2 Mart 2019 tarihinde “Fimo Etkinliği” gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sonunda ortaya çıkan eserler okulumuzun bir köşesinde
 • 5, 6, 8, 9 ve 10. sınıfta bulunan TEB’li öğrencilerle tüm eğitim öğretim yılı boyunca kulüp çalışmaları yürütülmüştür.
 • RİBA (Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi) uygulaması veli, öğrenci ve öğretmen olmak üzere üç gruba yapılmıştır.
 • Anaokulu kademesinde yapılan bireysel görüşmelerde yoğun olarak öğrenciyi tanıma, çocukluk dönemi korkuları, kardeş kıskançlığı, ayrılık kaygısı, arkadaşlık ilişkileri, davranış problemleri, istenmedik davranışlar, akran zorbalığı, kaygı/stres, anne-baba tutumları ve aile içi iletişim gibi konularla çalışılmıştır.
 • İlkokul kademesinde yapılan bireysel görüşmelerde öğrenciyi tanıma, arkadaşlık ilişkileri, davranış problemleri, kardeş kıskançlığı, istenmedik davranışlar, öfke kontrolü, atılganlık eğitimi, olumsuz benlik algısı, özgüven, zaman yönetimi, teknoloji kullanımı, kaygı/stres, sosyal kabul, okula gelmede isteksizlik, anne-baba tutumları, aile içi iletişim ve öğrenci-öğretmen ilişkisi gibi konularla çalışılmıştır.
 • Ortaokul kademesinde yapılan bireysel görüşmelerde yoğun olarak arkadaşlık ilişkileri, zorbalık, iletişim becerileri, öfke kontrolü, özgüven duygusunun desteklenmesi, ergenlik dönemi özellikleri, teknoloji kullanımı, zaman yönetimi, verimli ders çalışma teknikleri, sınav kaygısı, somatizasyon problemleri, anne- baba tutumları ve aile içi iletişim gibi konularla çalışılmıştır.
 • Lise kademesinde yapılan bireysel görüşmelerde yoğun olarak arkadaşlık ilişkileri, ergenlik dönemi özellikleri, zorbalık, atılganlık eğitimi, teknoloji kullanımı, motivasyon, verimli ders çalışma teknikleri, anne-baba tutumları ve aile içi iletişim gibi konularla çalışılmıştır.
 • Anasınıfı ve İlkokul 1. Sınıf öğrenci velilerine yönelik “Okula Uyum” konulu seminer gerçekleştirilmiştir.
 • Öğrencilerin bulundukları döneme ilişkin yaşadıkları sorunları anlamak ve beraberinde çözüm önerilerinde bulunmak adına 1/C sınıfı velileri ile 7 Mart 2019, 1/B sınıfı velileri ile 18 Nisan 2019 ve 1/A sınıfı velileri ile 22 Mayıs 2019 tarihlerinde bir araya gelerek veli odak grup çalışmaları yapılmıştır.
 • Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine Mahremiyet Eğitimi verilmiş ve velilere konu ile ilgili bülten gönderilmiştir. Anasınıfı, 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine “Mutlu Çocuklar Hayır Demeyi Bilir” kitabı dağıtılmıştır.

 

 • Girişimcilik Haftası kapsamında 15 Mart 2019 tarihinde ilkokul öğrencilerine

“Kitap Değişim Etkinliği” düzenlenmiştir.

 • Sınıf öğrencilerine sınav kaygısı konusunda eğitim verilmiştir. Eğitim sonrasında öğrencilere kaygı ile baş etme yolları ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazı verilmiştir.
 • “Kime Göre Ben Neyim?” envanteri uygulanarak öğrencilerin kendilerine yönelik algıları hakkında bilgi edinilmiştir.
 • 3 ve 4. Sınıflara yönelik olarak arkadaşlık ilişkileri, öfke kontrolü ve farklılıklara saygı konuları ile ilgili sınıf rehberliği çalışmaları yapılmıştır.
 • Sınıf öğrencilerinin Okulistik Deneme Sınavı sonuçları takip edilmiş ve gerekli görülen durumlarda öğrenci-veli görüşmeleri planlanmıştır.
 • İlkokul öğrencilerinin “BİLSEM” süreçleri takip edilerek gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.
 • Ortaokul 5. Sınıf öğrenci velilerine yönelik “Okula Uyum” konulu seminer gerçekleştirilmiştir.
 • Sınıf öğrencilerinin yeni sınıflarına ve arkadaşlarına uyumunu sağlamak, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek, grup bilincinin oluşturmak amacıyla “Biz Bir Grubuz” başlığı ile drama etkinliklerini içeren rehberlik çalışması yapılmıştır.
 • Sınıf öğrencilerini daha iyi tanımak ve arkadaşlıklarını çözümlemek amacıyla “Kendimi Tanıyorum” anketi uygulanmış; sonuçlar doğrultusunda ihtiyaca yönelik bireysel ve grup şeklinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
 • 5 ve 6. Sınıflara 10-14 Aralık 2018 tarihlerinde; 7. Sınıf öğrencilerine 16 Kasım 2018 tarihinde verimli ders çalışma teknikleri ile ilgili bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Öğrencilere “Verimli Ders Çalışma Teknikleri” ile ilgili broşür hazırlanıp dağıtılmıştır.
 • Verimli ders çalışma teknikleri ile ilgili gerçekleştirilen eğitsel rehberlik çalışmaları desteklenmek amacıyla ortaokul katında verimli ders çalışma teknikleri ile ilgili pano hazırlanmıştır. Pano kasım, aralık ve ocak ayları boyunca öğrencilere hizmet etmiştir.
 • Sınıf öğrencilerine 19-20 Şubat 2019 tarihlerinde Mahremiyet Eğitimi

verilmiştir. Velilere bülten gönderilmiştir.

 • Sınıf öğrencileri ile sınıf etkinlikleri yapılarak “Zorbalık” konusu çalışılmıştır.
 • 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin çalışma davranışları uygun materyallerle ölçülmüştür. Sonuçlar doğrultusunda verimli ders çalışma tekniklerine ilişkin sınıf içi etkinlikler yapılmış ve ihtiyaç duyan öğrencilere bireysel destek verilmiştir.
 • Sınıf öğrencilerine 9 Mayıs 2019 tarihinde; 6. Sınıf öğrencilerine 22 Nisan 2019 tarihinde sınıflara girilerek Ergenlik Dönemi ve bu dönemde gözlenen değişimler ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı. Ardından bu bilgilerin bulunduğu “Çocukluktan Yetişkinliğe Çılgın Bir Yolculuk: Ergenlik” kitabı dağıtılmıştır.
 • 5, 6 ve 7. Sınıf velilerine ergenlik dönemi ve bu dönemde çocuklarına nasıl yaklaşacaklarına ilişkin bilgileri içeren bülten hazırlanıp K12 üzerinden iletilmiştir. Ayrıca ergenlik dönemi ile ilgili daha detaylı bilgilerin yer aldığı “Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık” kitabını çocuklarının hazırbulunuşluklarını dikkate alarak okuldan temin edebilecekleri mesajı iletilmiştir.

 

 • sınıf öğrencilerine “Çoklu Zeka Envanteri” uygulanmış; uygulama sonucu elde edilen veriler veli ve öğrenciler ile paylaşılmıştır. Baskın çıkan zeka türlerine göre öğrencilerin nasıl ders çalışmaları gerektiğini içeren bir bülten hazırlanıp dağıtılmıştır.
 • Sınıf düzeyinde sosyal yaşam alanlarında karşılaşılan güçlükler, sınav baskısı ve kaygı konularında ihtiyaç duyan öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde karşılaştıkları güçlükler ile baş etme, farklı sorun çözme yöntemleri, öz denetim, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirme, empati, özgüven ve iyi bir dinleyici olabilme konularında öğrencilerimizi desteklemek amaçlanmıştır.
 • Sınav sürecindeki 8. Sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik bilgilendirin ve önerilerin yer aldığı “LGS Öncesi Ailelere Öneriler” başlıklı yazı gönderilmiştir.
 • Sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik 12 Eylül 2018 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmış ve sınav sürecine ilişkin bilgiler paylaşılmıştır
 • 8 ve Sınıf öğrencilerine “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği” uygulanmış ve sonuçları veli ve öğrencilerle paylaşılmıştır.
 • Sınıf öğrencilerine 7 Aralık 2018 tarihinde LGS bilgilendirmesi ve “En İyi Arkadaşım Ben” kitapçığının tanıtımı yapılarak öğrencilerin sınav kaygısı ile nasıl baş edebilecekleri konusunda bilgi verilmiştir. 16-17 Nisan 2019 tarihlerinde bu bilgilendirme yinelenmiştir.
 • Sınıf öğrencilerine “Kendini Değerlendirme Envanteri” uygulanarak sonuçlar öğrenci ve velilerle paylaşılmıştır.
 • 9 ve 10. Sınıf öğrencilerine 2 Kasım 2018 tarihinde “Verimli Ders Çalışma Teknikleri” konulu seminer verilmiştir.
 • Sınıf öğrencilerine 4 Ocak 2019 tarihinde “Ders Seçimi Nedir?, Ders Seçiminin Önemi, Geleceğin Popüler Meslekleri Nelerdir?, Mesleki Bilgi Sistemi” ile ilgili seminer çalışması yapılmıştır.
 • Sınıf öğrencilerine 11-22 Şubat 2019 tarihlerinde “Holland Mesleki Tercih Envanteri” uygulanıp sonuçları öğrenci ve velilerle paylaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda ders seçimi sürecinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

TED Trabzon Koleji PDR Birimi


Ansolon