TED Trabzon Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi olarak amacımız; okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, öncelikle karşılaştıkları güçlükleri gelişimleri için bir fırsata çevirmelerine yardımcı olmaktır. Ortaokul kademesindeki çalışmalarımızı da bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizin bulundukları gelişim dönemi olan Ergenlik döneminin özelliklerini dikkate alarak yürütmekteyiz. Her bir öğrencimizin; kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, kendini ve duygularını ifade edebilen, çevresine duyarlı, kendisi ve diğer insanlarla barışık, sosyal yaşamda ayakları üzerinde durabilen, yaşından beklenen sorumlulukları üstlenebilen, sorun çözme becerileriyle donatılmış, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Bu kapsamda sürekli, sistemli ve etkili bir yardım hizmeti sunmaktayız.

Ortaokul kademesinde öğrencileri tanıma, izleme, kişisel-sosyal rehberlik, eğitsel rehberlik, koruyucu rehberlik ve mesleki rehberlik hizmetleri ile destekleme görevlerini yürüten PDR Birimimiz; öğrencilerin okula, yaş dönemine ve yaşama uyumunu kolaylaştırmak için çok yönlü çalışmalar gerçekleştirmektedir. PDR Birimimiz sadece öğrencilerimize değil; öğretmenlerimiz, diğer çalışanlarımız ve velilerimize de gerekli durumlarda bireysel destek vermektedir. Ayrıca öğretmenlerimiz, diğer çalışanlarımız ve velilerimize yönelik çeşitli eğitim ve proje çalışmalarını da sürdürmektedir.

Ortaokul PDR Birimi olarak çalışmalarımızı öğrenciye, veliye ve öğretmenlerle birlikte tüm çalışanlara yönelik olmak üzere üç farklı grupta gerçekleştirmekteyiz.

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz

• Aday Öğrenci Değerlendirmesi
• Oryantasyon
• İhtiyaç durumunda bireysel destek
• Değerler Eğitimi
• Öğrenciyi tanıma ve yönlendirme
• Bilgi toplama ve yayma

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz

• Gerekli durumlarda bireysel destek
• Topluca yapılan bilgi paylaşımı (seminerler, bültenler, odak grup çalışmaları)
• Gerekli durumlarda ev ziyaretleri

Çalışanlara Yönelik Hizmetlerimiz

• Topluca yapılan bilgi paylaşımı
• Öğrenciyle ilgili konularda bireysel destek

Ortaokul kademesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, üç alanda yürütülmektedir.

1. Kişisel-Sosyal Rehberlik: Öğrencilerimizin kişisel özellikleri ve sosyo-ekonomik ve kültürel faktörleri de göz önünde bulundurularak ihtiyaç ve problemleri ile ilgili öğrencilere ve ailelerine psikolojik danışma hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimizin kendilerini tanıyan, anlayan, güçlü ve zayıf yönleriyle kendilerini kabul eden ve geliştiren; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde becerili; kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktayız. Bu kapsamda Korkular, kaygılar, öz-güven, öz yeterlik, stres, duyguların yönetimi, kendini kabul, ilişki problemleri, benlik imajı, sosyalleşme, sosyal rahatlık gibi konularla çalışılmakla birlikte en çok ele alınan konu Ergenlik Dönemi ve beraberinde getirdiği problemlerdir. Öğrencilerimizin sağlıklı bir Ergenlik Dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

2. Eğitsel Rehberlik: Öğrencilerimizin çalışma davranışlarını geliştirmek ve liseye donanımlı bir şekilde geçişlerini sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir. Eğitsel gelişim alanlarında onlara belli yeterlilikler kazandırmak, öğrenmelerini kolaylaştırmak, karşılaştıkları güçlükleri gidermelerine yardımcı olmak ve böylece uygun ve etkin öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla hareket ediyoruz. Temel amacımız öğrencilerimize öğrenmeyi öğretmektir. Öğrencilerimizin akademik başarılarının artırılması için okula uyum, amaç belirleme, problem çözme, motivasyon, zamanı etkin kullanma ve verimli ders çalışma gibi becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Aynı zamanda sınav kaygısı ile de çalışmaktayız.

3. Mesleki Rehberlik: Çoklu Zeka Teorisi doğrultusunda öğrencilerimizin tüm öğrenimi boyunca ilgi ve yeteneklerini gözlemlenmekte ve gerekli ölçme araçları (ölçek, envanter, anket vb.) uygulanarak kendilerine en uygun mesleklere yönelmeleri sağlanmaktadır. Liseye yerleşme aşamasında sınav sistemi, okul tanıtımı, meslek alanları gibi konularda bilgi verilerek kendilerine uygun bir liseye yerleşmeleri için tercih danışmanlığı yapmaktayız.

Ortaokul öğrencilerimiz için, okulumuzda iki adet Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Odası bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ihtiyaç duyduğunda, kendi kademelerinde görevli PDR Uzmanına ulaşabilmektedir.

Velilerimiz de arzu ettikleri zamanlarda telefon veya e-posta aracılığıyla PDR Uzmanları ile görüşmeye yönelik randevu talep edebilmektedirler.