PDR’den Bakış

İlkokul PDR Biriminin amacı; öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri sorun haline gelmeden çözmelerine yardımcı olmak ve kendini tanıyan, iletişim becerileri yüksek, çevresine duyarlı, mutlu bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu anlamda bütün öğrencilerimize sosyal ve psikolojik açıdan hayata hazırlanmalarına yardımcı olacak gerekli bireysel desteğin sağlanması amaçlanmaktadır. PDR Birimi tarafından öğrenci ile yapılan bireysel görüşmelerin yanı sıra onların okula uyum ve adaptasyon süreçleri, okuldaki tutum ve davranışları, ilgi ve yetenekleri ve değerler eğitimine yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, velilerimiz ve öğretmenlerimiz ile işbirliği içinde çalışarak öğrencinin sosyal ve duygusal durumu, sınıftaki tutum ve davranışları, arkadaşlık ilişkileri ile ilgili ya da çocuğu etkileyeceği düşünülen sorunlara yönelik bilgi toplamakta ve gerekli görülen durumlarda gözlemlerini paylaşarak gerektiği takdirde yönlendirme yapmaktadır. Ayrıca, çeşitli konularda veli ve öğretmen seminerleri düzenlenerek bilgilendirme yapılmaktadır. Bu seminerler okulumuz PDR Birimi ve dışarıdan davet edilen çeşitli uzmanlar tarafından gerçekleşmektedir.

İlkokul PDR Birimi olarak çalışmalarımızı öğrenciye, veliye ve öğretmenlerle birlikte tüm çalışanlara yönelik olmak üzere üç farklı grupta gerçekleştirmekteyiz.

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz

• Aday Öğrenci Değerlendirmesi
• Oryantasyon
• İhtiyaç durumunda bireysel destek
• Değerler Eğitimi
• Öğrenciyi tanıma ve yönlendirme
• Bilgi toplama ve yayma

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz

• Gerekli durumlarda bireysel destek
• Topluca yapılan bilgi paylaşımı (seminerler, bültenler, odak grup çalışmaları)
• Gerekli durumlarda ev ziyaretleri

Çalışanlara Yönelik Hizmetlerimiz

• Topluca yapılan bilgi paylaşımı
• Öğrenciyle ilgili konularda bireysel destek

İlkokul kademesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, üç alanda yürütülmektedir.

1. Kişisel-Sosyal Rehberlik: Bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal gelişimini desteklemek amacıyla kendini tanıması; karar verme ve problem çözme gibi sosyal beceriler ile yaşam becerilerini geliştirmesi ve sorumluluk sahibi bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için bireye ve ailesine sunulan hizmettir. Duyguları tanıma, kendini ifade etme gibi sosyal beceriler ile zorlu yaşam olaylarıyla baş etme becerileri kazanmasına; kişilik gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Veli ve öğretmenler ile bireysel görüşmeler yapılarak öğrencinin sosyal ve duygusal durumu, sınıftaki tutum ve davranışları, arkadaşlık ilişkileri ile ilgili ya da çocuğu etkileyeceği düşünülen sorunlara yönelik gözlemler paylaşılıp, gerektiği takdirde yönlendirme yapılmaktadır.

2. Eğitsel Rehberlik: Bireyin yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik özellikleri, imkân ve koşullarıyla uyumlu eğitsel kararlar alması; eğitime ilişkin olumlu tutum geliştirmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde bireyin gelişimine destek olunması amacıyla bireye ve ailesine sunulan hizmettir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencinin okula uyum sağlamasına, eğitim ortamlarına ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesine, öğrenmeyi öğrenme ve öğrendiklerini aktarmaya yönelik bilişsel becerileri kazanmasına; etkili öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirmesine ve ortaokula donanımlı bir şekilde geçmelerine yardımcı olmak için tüm öğrencilerimize eğitsel rehberlik hizmetini vermektedir.

3. Mesleki Rehberlik: Bireyin kendini ve meslekleri tanıması; yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer ve kişilik özellikleri doğrultusunda mesleğe yönelik seçimler yapması; mesleğe hazırlanması, başlaması, mesleğini sürdürmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde kendini geliştirmesi için birey ve ailesine sunulan hizmettir. Öğrencilerimizin meslekleri tanıması, bireysel farklılıkları dikkate alınarak ilgi ve yeteneklerini belirlemek amacıyla Çoklu Zeka Teorisi doğrultusunda gerekli envanterlerin uygulanması ve tüm öğrenimi boyunca gerekli yönlendirmelerin yapılması amaçlanmaktadır.

İlkokul öğrencilerimiz için, okulumuzda iki adet Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Odası bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ihtiyaç duyduğunda, kendi kademelerinde görevli PDR Uzmanına ulaşabilmektedir.

Velilerimiz de arzu ettikleri zamanlarda telefon veya e-posta aracılığıyla PDR Uzmanları ile görüşmeye yönelik randevu talep edebilmektedirler.

Atatürk

Ansolon