ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELER


1MUN ve JMUN (Model United Nations – Model Birleşmiş Milletler)
Okulumuzda uygulanan kulüplerimizden MUN ve JMUN, dünya sorunlarını benimseyip çözüm sağlamak amacıyla çeşitli konferanslarda 2017 yılından bu yana okulumuzu temsil etmektedir. Öğrencilerin diplomasi, uluslararası ilişkiler ve Birleşmiş Milletler hakkında bilgi edinebilecekleri bu eğitim simülasyonu ve akademik faaliyetle öğrencilerimiz, çok karmaşık görünen problemleri komite arkadaşlarıyla çözme yetisini, topluluk önünde konuşma becerisini, yeni insanlarla tanışabilme ve düşüncelerini sınırlandırmadan İngilizce olarak ifade edebilme özgürlüğünü kazanmaktadır. Birleşmiş Milletler oturumlarının farklı ülkelerden öğrenciler tarafından canlandırıldığı MUN ve JMUN konferansları okulların en prestijli sosyal etkinliği olarak değerlendirilmektedir.
2International Student Exchange Programs (Uluslararası Öğrenci Değişim Programları)
TED Okulları ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı’nın imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde tüm TED okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir. Program, öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz programa aylık, dönemlik ya da senelik olarak katılım sağlayabilmektedirler.
3Cambridge ESOL Exams (Cambridge ESOL Sınavları)
Cambridge Üniversitesi’ne bağlı olarak yapılan ESOL sınavları dünyanın 65 ülkesinde milyonlarca adayın katılımı ile gerçekleşmektedir. Düzenlenen sınavlar dünya çapında en çok geçerliliği olan sınavlardır. Cambridge English sınavları dünya çapında binlerce şirket, akademik kuruluş, üniversite, profesyonel kurum, başkanlık ve hükümet birimi tarafından tanınır. Yükseköğrenim kurumlarına devam etmeyi sağlayan sınav, farklı iş olanaklarını da beraberinde getirir. Adayların hedef ve görevlerine göre kategori edilen bu sınavlar, Temel becerilere sahip küçük çocuklara yönelik STARTERS, MOVERS, FLYERS, Bir alt seviyede gelişim gösterenlere yönelik, KEY English Test (KET), Preliminary English Test (PET) olarak öğrencilere uygulanır. Öğrenciler bu sınavlarda dinleme (listening), konuşma (speaking), okuma (reading) ve yazma (writing) becerileri üzerinden değerlendirilerek arma ile ödüllendirilir.
4Big Read Competition by Oxford ( Oxford Big Read Okuma Yarışması)
Oxford Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmanın amacı, öğrencilerimize okuma sevgisi aşılamak, yabancı dilde analiz yapabilmelerini öğretmek, iletişim ve işbirliği becerilerini yaratıcılık ve eleştirel düşünme ile yoğurmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimiz bu proje kapsamında okudukları İngilizce kitapların analizlerini yapar ve kriterlere uygun olarak İngilizce özetler ya da verilen görevlerini yerine getirirler. Yapılan çalışmalar Oxford Üniversitesi’ne bağlı uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir.
5New York Times Vocabulary Contest (New York Times Kelime Yarışması)
New York Times gazetesi tarafından her yıl uluslararası dijital platformda düzenlenen yarışmanın amacı, öğrencilerin İngilizce kelime bilgilerinin artırılması ve telaffuzlarının gelişmesinin yanı sıra yaratıcılık, özgüven, sorumluluk duygularını da artırmak ve öğrencilerde dijital farkındalık yaratmaktır. Uluslararası katılım sayısının yüksek olduğu yarışmada, New York Times gazetesi tarafından belirlenen kelimeler öğrenciler tarafından incelenir. Öğrenciler kendi seçtikleri kelimelerle ilgili yaratıcıklarını kullanarak WEB 2.0 araçları yardımıyla video hazırlarlar. Sonrasında ise kelimeyi sözlük anlamıyla birlikte doğru bir şekilde telaffuz ederek videoya yerleştirirler. Hazırlanan videolar son olarak Uluslararası online platforma yüklenerek yarışmaya kalıtım sağlamış olur. Yarışmaya katılım esnasında kayıt yapılması, form doldurulması ve videoların yüklenmesi gibi süreçler tamamen öğrenciler tarafından yürütülür.
6TED Trabzon Koleji Uluslararası Yaz Okulu Programı (İngiltere – Amerika)
TED Trabzon Koleji öğrencileri ortaokuldan itibaren, öğrendikleri dilin kültürü ve yaşama biçimi ile tanışıp, İngilizceyi yaşayarak kullanma imkânı bulmaları ve İngilizce öğrenmenin sadece bir zorunluluk değil, ne kadar önemli ve faydalı bir ihtiyaç olduğunun bilincine varmaları amacıyla İngiltere ve Amerika’daki dünyanın en prestijli okullarına gitmektedirler. Yaz okulu programı öğrencilerimizin dil becerisi ve kullanımının yanı sıra sorumluluk sahibi olmalarına da büyük oranda katkı sağlamaktadır.
7English Access Microscholarship Program (Access Sosyal Sorumluluk Projesi Mini Burs Programı)
Access Mini Burs Programı, 2004 yılından bu yana dünyada 80’den fazla ülkede 13-20 yaş arası gençlere ücretsiz İngilizce eğitimi vererek onları gelecekte hedefledikleri eğitim ve iş olanaklarına bir adım daha yaklaşmaları için hazırlayan bir sosyal sorumluluk projesidir. Türk Eğitim Derneği ve ABD Ankara Büyükelçiliği İngilizce Eğitim Ataşeliği arasında imzalanan protokol ile “Access Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında, İngilizce dil eğitimini daha üst seviyeye taşımak isteyen 9 ve 10. sınıf öğrencilerine okulumuzda belirlenmiş İngilizce öğretmenleri tarafından İngilizce eğitimi verilmektedir. Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek olan projede, eğitim süresince öğrencilerin kullanacakları ders kitapları ve yol masrafları tamamen proje kapsamında karşılanacaktır.
8e-Twinning Projeleri
e-Twinning, Avrupa’daki okullar ile iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, öğretmen ve öğrenciler arasında paylaşım alanı oluşturmayı hedefleyen bir topluluktur. Bu platform Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler sağlayarak Avrupa’daki okullar arası işbirliğini teşvik eder. 2005 yılında Avrupa Komisyonunun eöğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan Erasmus+'a, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Bu kapsamda okulumuzda yürütülen eTwinning projeleri:

EQUALITY S/HE-ROES
Okulumuz kuruculuğunda, Portekiz ve İstanbul’dan liselerin ortaklığında yürütülen projenin konusu “Kadın ve erkek hakları eşitliği”dir. Projenin süresi 5 aydır.

PREJUDICE VIRUS
İstanbul’dan iki lise kuruculuğunda, İtalya ve okulumuz ortaklığında yürütülen projenin konusu “önyargılarımız ve bu konuda farkındalık yaratmak”tır. Projenin süresi 5 aydır.

https://www.tedtrabzon.k12.tr/etwinning-ulusal-ve-avrupa-kalite-etiketi-projelerimiz/

https://www.tedtrabzon.k12.tr/yasamim-su-adli-e-twinning-projesi/

https://www.tedtrabzon.k12.tr/equality-s-he-roes-etwinning-projesine-start-verildi/

https://www.tedtrabzon.k12.tr/evde-kimya-deneyleri-chemistry-experiments-at-home-etwinning-projesi/

https://www.tedtrabzon.k12.tr/etwinning-projesi-chemistry-experiments-at-home/

https://www.tedtrabzon.k12.tr/etwinning-projesi-equality-s-he-roes/

https://www.tedtrabzon.k12.tr/etwinning-projesi-prejudice-virus/

https://www.tedtrabzon.k12.tr/yasamim-su-adli-e-twinning-projesi/

https://www.tedtrabzon.k12.tr/okulumuz-ortaokul-seviyesinde-zorbalik-ve-siber-zorbalik-alaninda-yurutulen-etwinning-projesi/
9Erasmus+