TED Misyon-Vizyon

MİSYON
• Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını
sağlamak amacıyla yurtlar açmak.
• Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek.
• Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara
eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.
• Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak.
• Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu
bilinçlendirmek.
• Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.

VİZYON
Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil insiyatifin
etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim
çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve
geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.

Atatürk

Ansolon