Kalite Yönetimi

TED Trabzon Kolejinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve eksiklikleri azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve eksiklikleri önlemektir. Standart, direkt olarak hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde veli, öğrenci ve çalışan ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli hizmetler üretileceğidir.

TED Trabzon Kolejinde eğitimden başlayarak idari, sağlık, temizlik, güvenlik, yemek, ulaşım ve satış hizmetine kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri, Yönetim Sistemleri birimi tarafından Yönetim Temsilcisi ve Genel Müdür onayı ile izlenir.

Yönetim Sistemleri Birimi tarafından, TS EN ISO 9001:2015 şartlarının TED Trabzon Kolejinde nasıl yerine getirildiğini doğrudan ya da prosedür, proses ve talimat gibi diğer dokümanlara atıf yaparak açıklamak üzere Kalite El Kitabı oluşturmuştur. Kalite El Kitabında özet olarak tanımlanan faaliyetleri açıklamak üzere de Sistem Prosedürleri ve Prosesleri oluşturulmuş, eğitim öğretim ve diğer destek hizmetler ile ilgili çalışmaların nasıl planlanacağı, kimler tarafından yapılacağı ve kontrol edileceği, ilgili dokümanların nasıl oluşturulacağı, saklanacağı ve dağıtımının nasıl gerçekleştirileceği detaylı olarak tanımlanmıştır. Faaliyetlerin, prosedür ve proseslerle verilmeyen ayrıntıları veya bağımsız olarak yazılı bir yöntemle yürütülmesi gereken faaliyetler için Talimatlar hazırlanmıştır. Talimatlar, belirli bir zamanda, belirli bir iş yapılırken hizmet kalitesinin sağlanması için dikkat edilmesi gereken detayları tanımlar. TED Trabzon Kolejinde görev alan ve belirli işlerden sorumlu kişilerin görev yetki ve sorumluluklarını tanımlamak üzere Görev Tanımları oluşturulmuştur. Kalite Sisteminin yürütülmesi ve kontrol altında tutulması için destek doküman olarak, Formlar, Listeler, Raporlar, Çizelgeler, Tablolar, Planlar, Sözleşmeler kullanılmaktadır.

TED Trabzon Koleji olarak 2015 Eylül ayı itibariyle, eğitim öğretim hizmetimizin kalitesini ve bu hizmetten yararlananların memnuniyetini arttırmak için standart değil, standardın şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi ile başlatmış olduğumuz kalite yolculuğumuz, TS EN ISO 9001:2015 Standardının şartlarını karşılayacak şekilde devam etmektedir.

 

Atatürk

Ansolon