TED Trabzon Kolejinde MEB onaylı ulusal ve uluslararası programlar uygulanır.1TETUF
TED Trabzon Koleji Ulusal Gençlik Forumu, lise öğrencilerinin belli komisyonlar içinde biraraya gelerek güncel konuları tartışıp bir sonuca varacakları ve vardıkları sonucu forum içinde sunacakları bir etkinliktir.Katılımcıların tartışacakları konular, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sorunları olacaktır. Bu sorunlar, TED Trabzon Koleji I. Ulusal Forumu’nda 06-09 Aralık 2019 tarihinde , TED Trabzon Koleji’nde değerlendirilecektir. Trabzon’da düzenlenecek olan bu forum, takım kurma çalışmaları, komite çalışmaları, genel kurul aşamalarını içerecektir. Her komisyonun kendi konusu olup, forumun çalışma dili Türkçe olacaktır.

9. 10. 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimizin ülkemiz ve dünyamızdaki güncel konular hakkında farkındalık yaratması ve sorunlara ortak çözümler üretebilme yetilerinin gelişmesi amacıyla düzenlenen etkinliğimizde sizleri TED Trabzon Koleji olarak ağırlamaktan onur duyacağız.
2MARATON ETÜT VE MENTÖRLÜK
Maraton Etüt Sistemi grup etütleri ve bireysel etütler şeklinde uygulanmaktadır. Grup etütlerinde, öğrencileri bulundukları sınıf kademesi içerisinde küçük gruplara ayırarak derslerdeki eksiklerini giderici çalışmalar yapılır. Çalışmalar kapsamında öğretmenin belirlediği eksiklikler doğrultusunda konu anlatımı veya soru çözümü yapılarak öğrencilerin eksiklikleri giderilir. Bireysel etütlerde, öğretmen benzer eksik kazanımları olan öğrencileri gruplayarak Etüt Talep Kartı ile birlikte Ölçme ve Değerlendirme Birimi’ne iletir. Ölçme Değerlendirme Birimi haftalık planlamayı yaparak öğretmeleri ve öğrencileri Ölçme ve Değerlendirme Panosu’ na asarak, velileri ise SMS ve K12 yoluyla bilgilendirir.

Okulumuzda PDR Birimi, Müdür Yardımcıları ve Ölçme Değerlendirme Birimi işbirliği sonucu Mente-Mentor eşleştirmeleri yapılır. Bir mentora ortalama 9 mente eşleşecek şekilde planlama yapılır. Her mente, mentoruyla Cuma günü 15.55-16.35 saatleri arasında mentorluk toplantısı yapar. Ölçme ve değerlendirme biriminin hazırlamış olduğu dokümanlar doğrultusunda çalışmalar yapılır. Her mentenin kendisine ait bir dosyası ve her mentorun mentelerine ait bir dosyası bulunur.
3MUTLU ODA PROJESİ
Türkiye’de ilk kez TED Trabzon Koleji PDR Birimi tarafından uygulanmakta olan “Davranış Geliştirme Projesi: Mutlu Oda”; bazı uyumsuz davranışlarından dolayı ötekileştirilen, dışlanan öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak için, modern ve kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmış, özel olarak düzenlenmiş olan “MUTLU ODA”da yapılan uygulamaları içeren bir projedir.TED Trabzon Koleji’nde de bazı öğrencilerin başa çıkmakta zorlandığı ve bu nedenle çevrelerine uyum sağlayamadığı durumlar olabilmektedir. Bu öğrencilerin MUTLU ODA aracılığıyla belli deneyimleri kazanarak çevrelerine (sınıf ortamı, okul ortamı, arkadaş ortamı) uyum sağlamaları hedeflenmektedir.

MUTLU ODA Projesi için seçilen, 1.-4. Sınıf düzeyinden öğrenciler, her gün bir saatlerini MUTLU ODA’da geçirmekte ve onlar için özel olarak hazırlanmış olan uygulamalara bireysel ya da küçük gruplar (en fazla 3 öğrenci) halinde katılmaktadır. Uygulamalar uzman psikolog tarafından öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve davranışsal gelişimlerini desteklemek üzere hazırlanmıştır. Aynı zamanda Mutlu Oda etkinlikleri Dinginlik Odasında yapılan gevşeme ve nefes egzersizleri ile desteklenmektedir.Hazırlanan uygulamalar Mutlu Oda sorumlusu ve 10. sınıf düzeyinden seçilen rol model öğrenciler eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Yıl sonunda rol model öğrencilere katılımlarından dolayı sosyal etkinlik sertifikası verilmektedir.

MUTLU ODA’da öğrencilerin uyumunu nasıl kolaylaştırıyoruz?
1. Sanat ve müzik uygulamaları ile
2. Farkındalık ve dinginlik uygulamaları ile
3. Fiziksel aktivitelerle
4. Öğrencilerimize özgürlük alanı sağlayarak
5. İhtiyaç duyduklarında öğrencilerimizin dinlenmelerini sağlayarak
4TED BOSTAN PROJESİ
PDR Birimi tarafından uygulanmakta olan TED Bostan Projesi, kendini yalnız hisseden, sosyal olarak desteğe ihtiyaç duyan ve yanlış davranış örüntüleri sergileyen ortaokul öğrencilerimizin arkadaş edinmesi ve davranış sorunlarından uzaklaşması amacıyla oluşturuldu.

Öğrencilerin, doğada zaman geçirerek stres atmaları sağlanırken üretmenin verdiği mutluluk ile sorumluluk almaları hedeflenmektedir. Ayrıca öğrenciler, arkadaşlarıyla bahçede birlikte çalışarak paylaşmayı, işbirliğini ve yardımlaşmayı öğrenmektedir.
5DİNGİNLİK ODASI PROJESİ
Modern dünya insanının en temel sorunu “stres” tir. Üstelik yapılan çalışmalar göstermektedir ki; günümüzde stres, anaokulu öğrencilerinin dahi sorunu haline gelmiştir. Stresle baş etmede konusunda “dinginlik çalışmaları” oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Dingin bir şekilde geçirilen zaman; stresin azalmasını, zihnin temizlenmesini ve odaklanmayı kolaylaştırmaktadır.

PDR Birimi tarafından uygulanan “Dinginlik Odası” projesi, gün içerisinde strese maruz kalan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız için oluşturulan “Dinginlik Odası” uygulamalarını içerir. Dileyenler günün uygun bir saatinde dinginlik odasına gelip, odanın sakin ve dingin atmosferinde, gevşeme ve arınma şansına erişebilmektedir. Düzenli olarak dinginliğe erişen bireylerin kendilerine yönelik farkındalıkları arttırmakta, daha sağlıklı ve sakin bireyler olmaları sağlanabilmektedir.

6YALNIZ DEĞİLİZ PROJESİ
PDR Birimi tarafından “Yalnız Değiliz” sloganı ile başlatılan projede amaç; öğrencilerimizin kendilerine ve çevrelerindeki arkadaşlarına karşı sergilenen zorba davranışları fark etme, bu davranışlardan uzak kalma ve bu davranışlara “hayır” deme becerilerini geliştirmektir. Projenin benzerlerinden en önemli farkı, öğrencinin kendisi değil bir başkası zorbalığa maruz kaldığında da sessiz kalmamayı ve sorumluluk almayı sağlamasıdır.

Proje uygulanırken problem çözme becerisi gelişmiş, uzlaşmacı ve lider özelliklere sahip öğrencilerimizden başlayarak, zaman içinde tüm öğrencilerimiz “KANKA” olmaktadır. KANKA yeleklerini/kol bantlarını giyen öğrencilerimiz arkadaşlarının yardımına koşmakta, öğretmenleri ile birlikte anlaşmazlıkları çözmekte ve zorbalığa “HAYIR” demektedir.
7OYUN MOLASI PROJESİ
Oyun, bireylerin stresli durumlardan uzaklaşması, kendini daha iyi hissetmesi, yeni arkadaşlar edinmesi ve sosyalleşmesi için en uygun etkinliklerden biridir. PDR Birimi tarafından uygulanmakta olan Oyun Molası Projesinde oyunun bu pozitif etkileri dikkate alınarak öğrencilerin daha pozitif duygular hissetmeleri, streslerinin azalması, daha olumlu davranışlar sergilemeleri ve sorumluluk almaları hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin oyun aracılığıyla sosyal gelişimlerini desteklemek için akıl oyunlarından oluşan bir oyun odası oluşturuldu. Bu odada piramit, abalon, 9 taş, mangala, quattro, yıldız çin daması, reversi, koridor, surakarta, satranç oyunlarına yer verildi. Öğrenciler bu oyunları oynarken okulda bulunduğu zamanı daha iyi değerlendirmeyi öğrenebilmektedir.

8KİTAP PROJELERİ
TED Trabzon Koleji, öğrencilerin her yönde gelişimini sağlamaya çalışırken, aynı zamanda maruz kalabilecekleri tehlikelerden onları korumak için üzerine düşeni yapmayı hedeflemektedir. Bu hedefle koruyucu önleyici rehberlik kapsamında PDR Birimi tarafından kitaplar hazırlanarak etkinliklerde kullanılmaktadır.

“Mutlu Çocuklar Hayır Demeyi Bilir” Kitabı


“Mutlu Çocuklar Hayır Demeyi Bilir” kitabı, Anasınıfı ve İlkokul öğrencilerimize mahremiyet konusunda farkındalık kazandırmakta ve konu ile ilgili sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri edinmeleri için fırsat sağlamaktadır.

PDR Uzmanları tarafından verilen Mahremiyet Eğitimlerinde önemli bir kaynak olma özelliği taşıyan bu kitap, öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini ve gelişmelerini sağlamaktadır. Okulumuzda uygun yaştaki her öğrenci bu kitaba sahip olmakta ve bu kadar önemli, hassas olan “mahremiyet” konusuna ailelerin de katılımı sağlanmaktadır.

“En İyi Arkadaşım Ben” Kitabı


Kaygı çağımız öğrencilerinin en önemli sorunu ve başarının önündeki en önemli engeldir. Öğrencilerimizin sınav kaygısı ve diğer kaygılar ile baş etme konusunda, kendi kendilerine yardım etmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan “En İyi Arkadaşım Ben” kitabı ile öğrencilerimizin “kaygı ile baş etme” becerilerin geliştirmeleri hedeflenmektedir.

“En İyi Arkadaşım Ben” bir kendine yardım kitabıdır. Bu kitap, öğrenciye kaygı yaşadığı durumlarda neler yapabileceği konusunda yöntemler ve yol haritaları sunar.

“Ergenlik: Çocukluktan Yetişkinliğe Çılgın Bir Yolculuk” Kitabı


Ergenlik insan hayatının en yoğun değişimlerin yaşandığı, en fırtınalı, hatta belki de en önemli dönemidir ve bu döneme ait yanlış bilgilenmeler, insanın tüm hayatını olumsuz etkileyebilmektedir.

Öğrencilerimizin ergenlikle ilgili en doğru bilgilere sahip olmalarını sağlamak, yaşayacakları bedensel ve duygusal değişimlere onları hazırlamak ve oluşabilecek sıkıntıları en aza indirmek amacı ile “ERGENLİK: Çocukluktan Yetişkinliğe Çılgın Bir Yolculuk” kitabı hazırlandı.

“Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık” Kitabı


“Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık” isimli kitap bir ergenin, üreme sağlığı ve cinsel sağlık konuları hakkında edinmesi gereken temel bilgileri içermektedir. Üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusunun özel olması ve kitabın bu konulara ilişkin detaylı bilgiler içermesi nedeniyle öğrencilerimiz hazır olduğunda velilerinin talebi ile onlara ulaştırılmaktadır. Öğrencilerin cinsel sağlık bilgilerini edinme ve doğru anlama konusunda hazır olup olmadıklarını en iyi değerlendirecek olan ise PDR Uzmanları ve anne-babalardır.

9P4C / ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE
Dünyada çok yaygın olan bu hareket, ülkemizde de yenilikçi eğitim sistemlerine açık ana okulları tarafından hızla uygulanmaya başlamıştır. Çok güçlü bir soru sorma zekası potansiyeline sahip bu yaş grubu çocukların, potansiyellerini ortaya çıkarmaları açısından P4C uygulamaları son derece önemlidir. Düşünen bir varlık olarak tanımladığımız insanın bu en temel özelliğinin küçük yaşta farkındalıkla geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

P4C bir insanın tüm yaşamı ve eğitim hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetisini geliştirir. Çocuklar onlarla paylaşılan bir hikaye, film ya da resim üzerinde birlikte sohbet ederek sorularına cevaplar bulmaya ya da yeni sorular sormaya, fikirlerini özgürce paylaşmaya, arkadaşlarını dinlemeye, onların düşüncelerine itiraz ederken özenli olmaya ya da aynı düşünceye katılarak o düşünceyi işbirliği içinde geliştirmeyi öğrenir.

P4C ’nin amacı hiçbir zaman çocuklara filozofları, izmleri, felsefe tarihini öğretmek olmamıştır. Amaç çocuklara düşünmeyi öğretmek, soru sormayı, sorgulamayı öğretmektir. P4C eğitim yaklaşımını geliştiren Matthew Lipman, çocukların doğasından gelen merak ve keşfetme arzusunun felsefe ile birleştirildiğinde, çocukları gelecekte daha esnek ve etkin düşünen yetişkinler haline getireceğine inanmaktadır.

Lipman ’dan sonra çok sayıda düşünür ve eğitimci çocuklarla felsefe yöntemini savunmuştur. Bunlardan biride Thomas E.Jackson ’dur. Jackson çocuklarla felsefe eğitimine ana okulunda başlanılmasını, ilk öğretim müfredatında yer almasını ve düzenli bir ders olarak yapılmasını öngörmüştür. Jackson- konsepti P4C ile aşağıdaki yetilerin geliştiğini ortaya koymuştur:

1. Kişilik Geliştiren Yetiler:

Çocukların kendilerine güven duymaları Nedenlere dayandırılabilen kendi düşüncelerini oluşturma Kendi kendilerini kritik edebilme Başkalarına karşı kendi görüşlerini savunabilme ve gerektiğinde hayır diyebilmek

2. Sosyal Yetiler:

Tartışmaya hazır bulunuşluk Başka görüşleri kabullenme Demokratik anlayış Farklı çözüm ve önerilere açık olma Biz duygusunu yaşamak İletişim becerilerinin artması Çatışma veya eleştiriyi zenginlik olarak tanıma ve kabul etme

3. Mantıksal Yetiler:

Delillendirme gücü ve yetisi Eleştirel ve mantıklı düşünce Değerlendirme ve yargılama gücünü destekleme, geliştirme Çocuklarla Felsefe denildiğince akla ilk gelen isimlerden biride Oscar Brenifier’dir. Özellikle okul öncesi öğrencileri için yazdığı felsefe kitaplarıyla ülkemizde de tanınan bir felsefeci. 3 yaş ve üzeri için yazdığı kitaplarda amacı ebeveyn ve öğretmenlerin bunları çocuklara okuması ve kitaplar üzerine çeşitli tartışma konularının ortaya çıkmasıdır.

Oscar Brenifier’e göre tıpkı yetişkinler gibi çocuklarında varoluş durumları ile ilgili çeşitli kaygıları bulunmaktadır. Tam olarak bunun farkında olmasalar ve bunun hakkında konuşmasalar bile. Eğer bu sorular çocuklara yöneltilmez ve üzerinde tartışılmaz ise, daha sonra patolojik bir şekilde geri dönüş yapabilirler.

Ülkemizi bir çok kez ziyaret eden ve eğitim sistemimizi inceleyen Brenifier’in bu konudaki tespitleri de son derece önemli:

‘Türkiye, diğer pek çok ülke gibi geleneksel eğitim modelinden mağdur olmaya devam ediyor. Öğretmenlerin sadece müfredatı uyguladığı, öğrencilerin ise yalnızca anlatılanları dinlediği ve tekrarladığı eğitim modeli.’

P4C Türkiye olarak, ana okullarında P4C uygulamalarının yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz. Her konuda olduğu gibi ‘Ağaç yaşken eğilir.’ anlayışı bu konuda da geçerli. Birlikte çalıştığımız okullarda öğrencilerimizle her hafta P4C uygulamalarını sürdürmenin yanı sıra , ebeveynler ve öğretmenlerimizle de bir araya gelerek onlarında P4C uygulamalarında etkili olmasını sağlamaya çalışıyoruz.

10e-Twinning Projeleri
eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur.

İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır.

eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir.

eTwinning Portalı (www.etwinning.net) ana toplanma noktası ve çalışma alanıdır. Yirmi sekiz dilde mevcut olan eTwinning Portalının bugün yaklaşık olarak 980.000'den fazla öğretmen üye olarak yer almaktadır. Portal, öğretmenlerin ortak bulması, proje oluşturma, fikirlerini paylaşması, en iyi uygulama alışverişinde bulunması ve eTwinning platformunda bulunan çeşitli özelleştirilmiş araçları kullanarak hemen birlikte çalışmaya başlaması için çevrimiçi araçlar sağlamaktadır.

2005 yılında Avrupa Komisyonunun eöğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2007 yılından bu yana Yaşam Boyu öğrenme Programına sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Merkezi Destek Servisi, Avrupa'daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 31 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilmektedir. Ayrıca eTwinning ulusal düzeyde 43 Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir.

Ülkemiz eTwinning'e 2009 yılında dahil olmuştur. eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ülkemizde 52.000'den fazla okuldan, 220.000'den fazla kullanıcı portala kayıtlıdır ve şu ana kadar 23.000'den fazla projeye katılmışlardır. eTwinning Erasmus+ sürecinde de Avrupa Komisyonu'nun desteklemeye devam ettiği faaliyetlerden biridir ve son süreçte 2021 yılına kadar sürdürülecektir.

* Sayılar, Eylül 2021 istatistiklerine göredir


https://www.tedtrabzon.k12.tr/etwinning-ulusal-ve-avrupa-kalite-etiketi-projelerimiz/

https://www.tedtrabzon.k12.tr/yasamim-su-adli-e-twinning-projesi/

https://www.tedtrabzon.k12.tr/equality-s-he-roes-etwinning-projesine-start-verildi/

https://www.tedtrabzon.k12.tr/evde-kimya-deneyleri-chemistry-experiments-at-home-etwinning-projesi/

https://www.tedtrabzon.k12.tr/etwinning-projesi-chemistry-experiments-at-home/

https://www.tedtrabzon.k12.tr/etwinning-projesi-equality-s-he-roes/

https://www.tedtrabzon.k12.tr/etwinning-projesi-prejudice-virus

https://www.tedtrabzon.k12.tr/yasamim-su-adli-e-twinning-projesi

https://www.tedtrabzon.k12.tr/okulumuz-ortaokul-seviyesinde-zorbalik-ve-siber-zorbalik-alaninda-yurutulen-etwinning-projesi/