PDR’den Bakış

TED Trabzon Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi olarak genel amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, tüm öğrencilere çözüm ve süreç odaklı yaklaşan rehberlik anlayışını esas alır. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici, yönlendirici çalışmalarımız bireysel, sınıf ve grup düzeyinde olup, öğrenci-aile ve okul arasında iş birliğine dayanır. Lisede mesleki rehberlik çalışmaları daha da ağırlık kazanır. Mesleki rehberlik çalışmalarımızı planlarken mesleki gelişim basamakları temel alınarak dört yıllık lise sürecini tamamlayıcı çalışmalar oluşturulur.

Lise PDR Birimi olarak çalışmalarımızı öğrenciye, veliye ve öğretmenlerle birlikte tüm çalışanlara yönelik olmak üzere üç farklı grupta gerçekleştirmekteyiz.

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz

• Aday Öğrenci Değerlendirmesi
• Oryantasyon
• İhtiyaç durumunda bireysel destek
• Değerler Eğitimi
• Öğrenciyi tanıma ve yönlendirme
• Bilgi toplama ve yayma

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz

• Gerekli durumlarda bireysel destek
• Topluca yapılan bilgi paylaşımı (seminerler, bültenler, odak grup çalışmaları)
• Gerekli durumlarda ev ziyaretleri

Çalışanlara Yönelik Hizmetlerimiz

• Topluca yapılan bilgi paylaşımı
• Öğrenciyle ilgili konularda bireysel destek

Lise kademesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, üç alanda yürütülmektedir.

1. Kişisel Rehberlik: Okul PDR Birimimiz lisemize yeni kayıt olan öğrencilere yapılan “oryantasyon” çalışmaları ile okulu tanıma ve okula uyum sağlama süreçlerinde destek olmaktadır. Öğrencilerimizin kişisel-sosyal gelişim ihtiyaçlarını desteklemek, kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak; kendine güvenen kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yönelik öğrencilere ihtiyaç duyulan alanlarda önleyici, geliştirici rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin gelişimleri desteklenerek öğrencilerin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yürütülmektedir.

2. Eğitsel Rehberlik: Sene boyunca öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayal ve hedeflerine ulaşmalarına destek olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik yapılan çalışmalardır. Bunlar; sınav sisteminin tanıtımı, öğrenci başarı gelişimlerinin değerlendirilmesi, motivasyon çalışmaları, üniversiteye hazırlık çalışmaları, sınav başvurularının gerçekleştirilmesi, dikkat ve konsantrasyon becerisi geliştirme çalışmaları, sınav kaygısı ile baş etme çalışmaları, üniversite-bölüm ve tercihlerin oluşturulması vb.

3. Mesleki Rehberlik: Lise öğrencilerimiz kariyer ve meslek seçimine en yakın oldukları yaştalar. Bu nedenle kendilerine bir kariyeri seçerken nelere önem verdikleri, hangi mesleği seçerlerse severek yapacakları bir işe sahip olacakları, sahip oldukları ilgi, yetenek ve beceriler ile hangi alanda daha başarılı olacaklarını bilmeleri büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimiz okula geldiği ilk andan itibaren birçok alanda gelişimi takip edilerek sağlıklı ve doğru tercihler yapabilmesi adına çalışmalar yürütülmektedir. Öğrencilerimizin kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini keşfetme, güçlü ve zayıf yönlerini tanıma, ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklere yönelme ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik 'Meslek Tanıtım Günleri', 'Meslek uzmanları ile söyleşileri', 'Üniversite Gezileri', Yönlendirme Testleri 'Alan ve Bölüm Tanıtım Çalışmaları' vb. çalışmalar yürütülmektedir.

Lise öğrencilerimiz için, okulumuzda bir adet Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Odası bulunmaktadır. Her kademedeki öğrenci ihtiyaç duyduğunda, o kademede görevli PDR Uzmanına ulaşabilmektedir.

Velilerimiz de arzu ettikleri zamanlarda telefon veya e-posta aracılığıyla PDR Uzmanları ile görüşmeye yönelik randevu talep edebilmektedirler.
Atatürk

Ansolon