Ölçme Değerlendirme Birimi

1, 2 VE 3. SINIFLAR

PDR Birimimiz ilkokul aday öğrencilerimizle mülakatlar yapar ve değerlendirme raporu hazırlar. Rapor sonucuna göre aday öğrencinin kesin kaydı hakkında karar verilir. Öğrenci ve veli ile yapılan görüşmeler sonucunda öğrencinin sınıfı belirlenir. Okulumuzda 1, 2 ve 3. Sınıflarda yazılı sınav ve deneme sınavları yapılmamaktadır. 2. Ve 3. Sınıflarda öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan Kazanım Değerlendirme sorularıyla öğrencilerin hedeflenen kazanımlarına ulaşıp ulaşamadığını tespit edilir. Tespit sonucuna göre eksik tespit edilen kazanımlarla ilgili bireysel ya da grup etütleri planlanır ve uygulanır.

4.SINIFLAR

PDR Birimimiz ilkokul aday öğrencilerimizle mülakatlar yapar ve değerlendirme raporu hazırlar. Rapor sonucuna göre aday öğrencinin kesin kaydı hakkında karar verilir. Öğrenci ve veli ile yapılan görüşmeler sonucunda öğrencinin sınıfı belirlenir. 4. sınıflarda ortaokula hazırlık amacıyla kazanım değerlendirme deneme sınavları uygulanmaktadır. Sınav sonuçlarını Ölçme Değerlendirme Birimi analiz ederek Okul Müdürüyle paylaşır. Analiz sonucunda kazanımlarda eksik tespit edilen öğrencilere etüt planlanır ve uygulanır.  Ayrıca 4. Sınıflarda ders bazında yazılı sınavlar yapılmaktadır.

Atatürk

Ansolon