5, 6, 7, 8, 9, 10 VE 11.SINIFLAR

 PDR Birimimiz ortaokul ve lise aday öğrencilerimizle mülakat yapar. Ayrıca aday öğrenciye Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından Okula Kayıt Kabul Sınavı uygulanır. Sınav ve mülakat sonucuna göre başarılı bulunan öğrencilerin okula kesin kaydı yapılır. Okulumuzda öğrencilerimiz akademik olarak değerlendirilmesi ilgili MEB Mevzuatına göre yazılı sınavlara göre yapılır. Yazılı sonuçlarına göre düşük notlar alan öğrencilerimizle bireysel çalışmalar yapılarak eksik kalan kazanımlarının tamamlanması hedeflenir. Yine bu seviyedeki öğrencilerimize periyodik olarak deneme sınavları yapılır hedeflenen kazanımlara ulaşıp ulaşamadıkları tespit edilir. Kazanımlara ulaşamayan öğrencilerle bireysel ya da grup etütleri yapılarak eksiklikleri tamamlanır.  Ayrıca öğretmen, ders içerisinde eksiklerini tespit ettiği öğrenciyi Ölçme değerlendirme birimine etüt kartıyla talepte bulunur. Öğrencilerin bireysel ya da grup etütleri planlanır. Yapılan etütler öncesinde SMS ve K12 sistemi ile veliye bilgilendirme yapılır. Haftalık etüt planı, bir önceki haftanın Cuma günü planlanarak öğretmenlere, öğrencilere ve velilere doküman, SMS ve K12 aracılıyla duyurulur. Öğrencilerin etüt devamsızlığını sorumlu öğretmen yoklama listesinde doldurarak ölçme değerlendirme birimine iletir. Öğrencinin periyodik olarak etüte katılım devam durumu ve aldığı toplam etüt sayısı kayıt altına alınır.