Ölçme Değerlendirme BirimiAMAÇTED Trabzon Kolejinde öğretme ve öğrenmenin etkinliğini belirlemek ve arttırmak için, eğitimle ilgili verilerin toplanması ve yorumlanmasıdır. Bu doğrultuda gerekli görülen durumlarda ek çalışmaların yapılmasıdır.

TANIMLARÖlçme: Gözlenen niteliklerin (değişkenlerin) gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle belirtilmesidir. Değerlendirme: Ölçme sonuçlarını bir ölçütle karşılaştırarak, ölçülen nitelik hakkında bir değer yargısına (anlamlandırma, karar verme, yorum yapma) varma sürecidir. Bireysel Etüt: Ölçme değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin tespit edilen eksiklerinin bireysel olarak tamamlanmasıdır. Grup Etütü: Ölçme değerlendirme sonucunda tüm sınıf bazında tespit edilen bir eksikliğin öğrencilere kazandırılması için verilen toplu eğitimdir. Mentor: Bir birey iş, eğitim vb. alanlarda yetersiz olduğu durumlarda kendini geliştirmek amacıyla deneyim ve tecrübe sahibi kişilere başvurur. Başvurulan bu kişilere mentor denir.

Mente: Karşılaştığı sorunlarda destek almak için mentora başvuran kişidir.

SORUMLULUKBu sürecin uygulanmasından Ölçme Değerlendirme Birimi sorumludur.

UYGULAMATED Trabzon Kolejinde Ölçme Değerlendirme:

A. Okul Öncesi B. 1, 2 ve 3. Sınıflar C. 4. Sınıflar D. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11.Sınıflar E. Hafta sonu Akademik Kurslar F. Sosyal, Sportif ve Kültürel Faaliyetler olmak üzere altı grupta değerlendirilir.

Ders yılı ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.

OKUL ÖNCESİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRMEPDR Birimimiz Okul öncesi aday öğrencilerimizle mülakatlar yapar ve değerlendirme raporu hazırlar. Rapor sonucuna göre aday öğrencinin kesin kaydı hakkında karar verilir. Öğrenci ve veli ile yapılan görüşmeler sonucunda öğrencinin sınıfı belirlenir.

Okul öncesi öğrencilerimiz, öğretmenleri tarafından dönem içerisinde Gelişim Kontrol Listesine göre göstermiş olduğu gelişmeler doğrultusunda ölçülüp değerlendirilir ve Gelişim Raporları hazırlanır. Öğrencilerde tespit edilen eksiklikler tamamlayıcı kazanımlarla desteklenir.

Her Öğrencilerimiz için yıl içerisinde 1. dönem ara değerlendirme ve 1. Dönem gelişim raporu, 2. Dönem Ara Değerlendirme ve Yılsonu Gelişim Raporu oluşturulur. Bu değerlendirmeler gelişim kontrol listeleri kapsamında oluşturulmaktadır.

Değerlendirme sonucu gelişmekte olan öğrenciler takip edilmeye devam edilir. Destekle yapabilir olan öğrencilere ise ek faaliyetler yapılır ve aileye bilgi verilir. Bağımsız yapabilir olan öğrenciler ise süreci tamamlamış olmaktadır.

Yılsonunda okul öncesi öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan gelişim raporları ve PDR Birimi tarafından yapılan ortak değerlendirme sonucunda veliye öğrencinin bir üst kademeye geçip geçmemesi konusunda bilgilendirme yapılır.

1, 2 VE 3. SINIFLARPDR Birimimiz ilkokul aday öğrencilerimizle mülakatlar yapar ve değerlendirme raporu hazırlar. Rapor sonucuna göre aday öğrencinin kesin kaydı hakkında karar verilir. Öğrenci ve veli ile yapılan görüşmeler sonucunda öğrencinin sınıfı belirlenir. Okulumuzda 1, 2 ve 3. Sınıflarda yazılı sınav ve deneme sınavları yapılmamaktadır. 2. Ve 3. Sınıflarda öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan Kazanım Değerlendirme sorularıyla öğrencilerin hedeflenen kazanımlarına ulaşıp ulaşamadığını tespit edilir. Tespit sonucuna göre eksik tespit edilen kazanımlarla ilgili bireysel ya da grup etütleri planlanır ve uygulanır.

4. SINIFLARPDR Birimimiz ilkokul aday öğrencilerimizle mülakatlar yapar ve değerlendirme raporu hazırlar. Rapor sonucuna göre aday öğrencinin kesin kaydı hakkında karar verilir. Öğrenci ve veli ile yapılan görüşmeler sonucunda öğrencinin sınıfı belirlenir. 4. sınıflarda ortaokula hazırlık amacıyla kazanım değerlendirme deneme sınavları uygulanmaktadır. Sınav sonuçlarını Ölçme Değerlendirme Birimi analiz ederek Okul Müdürüyle paylaşır. Analiz sonucunda kazanımlarda eksik tespit edilen öğrencilere etüt planlanır ve uygulanır. Ayrıca 4. Sınıflarda ders bazında yazılı sınavlar yapılmaktadır.

5, 6, 7, 8, 9, 10 VE 11.SINIFLARPDR Birimimiz ortaokul ve lise aday öğrencilerimizle mülakat yapar. Ayrıca aday öğrenciye Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından Okula Kayıt Kabul Sınavı uygulanır. Sınav ve mülakat sonucuna göre başarılı bulunan öğrencilerin okula kesin kaydı yapılır. Okulumuzda öğrencilerimiz akademik olarak değerlendirilmesi ilgili MEB Mevzuatına göre yazılı sınavlara göre yapılır. Yazılı sonuçlarına göre düşük notlar alan öğrencilerimizle bireysel çalışmalar yapılarak eksik kalan kazanımlarının tamamlanması hedeflenir. Yine bu seviyedeki öğrencilerimize periyodik olarak deneme sınavları yapılır hedeflenen kazanımlara ulaşıp ulaşamadıkları tespit edilir. Kazanımlara ulaşamayan öğrencilerle bireysel ya da grup etütleri yapılarak eksiklikleri tamamlanır. Ayrıca öğretmen, ders içerisinde eksiklerini tespit ettiği öğrenciyi Ölçme değerlendirme birimine etüt kartıyla talepte bulunur. Öğrencilerin bireysel ya da grup etütleri planlanır. Yapılan etütler öncesinde SMS ve K12 sistemi ile veliye bilgilendirme yapılır. Haftalık etüt planı, bir önceki haftanın Cuma günü planlanarak öğretmenlere, öğrencilere ve velilere doküman, SMS ve K12 aracılıyla duyurulur. Öğrencilerin etüt devamsızlığını sorumlu öğretmen yoklama listesinde doldurarak ölçme değerlendirme birimine iletir. Öğrencinin periyodik olarak etüte katılım devam durumu ve aldığı toplam etüt sayısı kayıt altına alınır.

MENTORLUK SİSTEMİOkulumuzda PDR Birimi, Müdür Yardımcıları ve Ölçme Değerlendirme Birimi işbirliği sonucu Mente-Mentor eşleştirmeleri yapılır. Bir mentora ortalama 9 mente eşleşecek şekilde planlama yapılır. Her mente, mentoruyla Cuma günü 15.55-16.35 saatleri arasında mentorluk toplantısı yapar. Ölçme ve değerlendirme biriminin hazırlamış olduğu dokümanlar doğrultusunda çalışmalar yapılır. Her mentenin kendisine ait bir dosyası ve her mentorun mentelerine ait bir dosyası bulunur.

MENTOR DOSYASINDAVelinin, mentenin ve mentorun imzalamış olduğu Mentorluk Sözleşmesi (SZ-PS-05-01) bulunur. Mentorların, öğrenci velileriyle yaptıkları görüşmeleri kayıt altına aldıkları Veli Bilgilendirme ve Veli Görüş Formu (F-PS-05-03) kullanılır. Öğrencilerin kişisel, eğitim bilgileri ve fiziksel, duygusal ve sosyal özelliklerini içeren Öğrenci Bilgi Formu (F-PS-05-04) bulunur. Haftalık Mentor- Mente görüşmelerinin kayıt altına alındığı Mentorluk Takip Formu (F-PS-05-05), Mentelerin uzun ya da kısa vadeli amaçlarının tespit edildiği Amaç Belirleme Formu (F-PS-05-06), Mentelerin dönemsel ve yıllık gelişimlerini kayıt altına alındığı Yıllık Değerlendirme Formu (F-PS-05-07) ve akademik dersleriyle ilgili çözdüğü soru sayısını kayıt altına aldığı Soru Çözüm Takip Formu (F-PS-05-08) bulunur.

Öğrencilerin ders sınavı başarısının takip edildiği Ders Yazılı Sınavı Takip Çizelgesi için ortaokul kademesi için (TB-PS-05-05), 9. Sınıflarda (TB-PS-05-06), 10. Sınıflarda (TB-PS-05-07), 11. Sınıf sayısallarda (TB-PS-05-08) ve 11. Sınıf eşit ağırlıklarda (TB-PS-05-09) tabloları kullanılır. Mentelerin amaçlarını gerçekleştirme aşamalarının belirlendiği Eylem Planı (PL-PS-05-01) hazırlanır. Öğrencilerin yıl boyunca yapacağı denemelerin doğru, yanlış, boş ve netlerinin takibini yaptığı Deneme Sınavı Takip Tablosu için Lise de (TB-PS-05-01), ortaokulda (TB-PS-05-02) tablosu kullanılır.

Menteler okudukları kitapları Kitap Okuma Takip Tablosu (TB-PS-05-03) ile kayıt altına alır. Mentenin kaygı kontrolü, motivasyon, özgüven, zamanı etkin kullanma, olumlu düşünme, kendine inanma, verimli çalışma ve duygu kontrolü özelliklerini değerlendirdiği Öğrenci Başarı Çemberi Tablosu (TB-PS-05-04) mente tarafından boyanarak mentora iletilir. Mentor dosyasında bulunan bu dökümanlar Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından toplanarak PDR ile paylaşılır.

MENTE DOSYASINDAMentelerin çözemedikleri veya yanlış çözdükleri soruların kesilerek ya da bir kâğıda yazılarak yapıştırıldığı bir kes yapıştır defteri menteler tarafından oluşturulur. Mentelerin ders sınavı başarısını takip ettiği Ders Yazılı Sınavı Takip Çizelgesi için ortaokul kademesi için (TB-PS-05-05), 9. Sınıflarda (TB-PS-05-06), 10. Sınıflarda (TB-PS-05-07), 11. Sınıf sayısallarda (TB-PS-05-08) ve 11. Sınıf eşit ağırlıklarda (TB-PS-05-09) tabloları kullanılır. Mentelerin günlük veya haftalık çözdükleri soruların takip edildiği Soru Çözüldüğü Takip Formu (F-PS-05-08) kullanılır. Menteler okudukları kitapları Kitap Okuma Takip Tablosu (TB-PS-05-03) ile kayıt altına alır.

MARATON ETÜT SİSTEMİMaraton Etüt Sistemi grup etütleri ve bireysel etütler şeklinde uygulanmaktadır. Grup etütlerinde, öğrencileri bulundukları sınıf kademesi içerisinde küçük gruplara ayırarak derslerdeki eksiklerini giderici çalışmalar yapılır. Çalışmalar kapsamında öğretmenin belirlediği eksiklikler doğrultusunda konu anlatımı veya soru çözümü yapılarak öğrencilerin eksiklikleri giderilir. Bireysel etütlerde, öğretmen benzer eksik kazanımları olan öğrencileri gruplayarak Etüt Talep Kartı ile birlikte Ölçme ve Değerlendirme Birimi’ne iletir. Ölçme Değerlendirme Birimi haftalık planlamayı yaparak öğretmeleri ve öğrencileri Ölçme ve Değerlendirme Panosu’ na asarak, velileri ise SMS ve K12 yoluyla bilgilendirir.

Hafta sonu Akademik Kurslar7, 8, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize hafta sonu, sınava hazırlık ve okul derslerine yönelik takviye kurslar ilgili müdür yardımcıları tarafından düzenlenir. Bu kurslarda ders anlatımlarının yanı sıra belli aralıklarda deneme sınavları ve taramalar yapılır. Hafta sonu akademik kurslarımız 7. sınıflar düzeyinde 6 saat, 8. Sınıflar düzeyinde 6 saat, 10. Sınıflar düzeyinde 6 saat ve 11. Sınıflar düzeyinde 8 saat olmak üzere planlanmış ve uygulanmaktadır. Hafta sonu akademik kurslarda yapılan deneme sınavları sonrasında branş öğretmenlerimiz tarafından deneme sınavında yapılamayan tüm sorular öğretmenler tarafından çözülür.

Sosyal, Sportif ve Kültürel FaaliyetlerOkulumuzda uygulanmakta olan akademik derslerin haricindeki branşlarda öğretmenlerimiz ders içeriklerine göre uygulama, sözlü ve yazılı sınavlarla öğrencilerin kazanımları değerlendirilir. Eksik görülen noktalarda bireysel çalışmalar yapılarak eksik kalan beceriler tamamlanır.İLGİLİ DÖKÜMAN1) SZ-PS-05-01 Mentorluk Sözleşmesi

2) F-PS-05-03 Veli Bilgilendirme ve Veli Görüş Formu

3) F-PS-05-04 Öğrenci Bilgi Formu

4) F-PS-05-05 Mentorluk Takip Formu

5) F-PS-05-06 Amaç Belirleme Formu

6) F-PS-05-07 Yıllık Değerlendirme Formu

7) F-PS-05-08 Soru Çözüm Takip Formu

8) TB-PS-05-01 Deneme Sınav Takip Tablosu- Lise

9) TB-PS-05-02 Deneme Sınav Takip Tablosu- Ortaokul

10) TB-PS-05-03 Kitap Okuma Takip Tablosu

11) TB-PS-05-04 Öğrenci Başarı Çemberi Tablosu

12) TB-PS-05-05 Ortaokul Ders Yazılı Sınavı Takip Tablosu

13) TB-PS-05-06 Lise 9. Sınıf Ders Yazılı Sınavı Takip Tablosu

14) TB-PS-05-07 Lise 10. Sınıf Ders Yazılı Sınavı Takip Tablosu

15) TB-PS-05-08 Lise (Sayısal) Ders Yazılı Sınavı Takip Tablosu

16) TB-PS-05-09 Lise (Eşit Ağırlık) Ders Yazılı Sınavı Takip Tablosu

17) PL-PS-05-01 Mentorluk Sistemi Eylem Planı

Atatürk

Ansolon