Kurucumuz

 

Mehmet Niyazi AKDAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Değerli Yöneticilerim, Saygıdeğer Öğretmenlerim, Kıymetli Velilerimiz ve Sevgili Öğrenciler,

1928 yılında ulu önder Atatürk’ün yönlendirmesi ile kurulan Türk Eğitim Derneği, anaokulundan üniversiteye kadar uyguladığı eğitim ve öğretim modelleriyle, Cumhuriyetimizin değerleri ve ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin aydınlık yüzü olacak gençler yetiştiriyor ve bu gençlerin yarınlarına daha güvenle bakmalarını sağlıyor. Biz de, TED’in misyonuna uygun olarak 2014-2015 eğitim öğretim yılında Trabzonlu evlatlarımızı çağdaş bilgiler ve fikirlerle donatmak için TED Trabzon Kolejini açtık.

TED Trabzon Koleji olarak, mesleğini ve görevini önemseyen her biri birbirinden değerli idareci ve eğitim kadromuzla, gençlerimizi çağdaş eğitimin, bilimin öngördüğü kurallar ve koşullar içinde; cumhuriyet değerlerine bağlı, kendini tanıyan, yeteneklerini bilen, duyarlı, düşünen, düşündüğünü uygulayabilen, soran, sorgulayan, eleştiren, iyiden-doğrudan-güzelden yana tavır koyabilen ve ülkemizin aydınlık geleceği için çalışacak sağlam karakterli bireyler olarak yetiştirmek en büyük idealimizdir.

Günümüzde yeni bir çağa, dijital çağa geçişin ayak seslerini artık belirgin olarak duymaya başladık. Değişen bu dünyada çağdaş eğitim standartlarının, iyi eğitim görmüş bireylerin ve bilginin giderek daha büyük bir güç haline geldiği günümüzde, bizlere de büyük görevler düşmektedir. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi, karmaşık problemleri çözme, insan ilişkileri, insan yönetimi, eleştirel düşünce, müzakere yeteneği, kalite bilinci, yaratıcılık becerilerini geliştirme konularında da eğitmeliyiz. Bu nedenle TED Trabzon Koleji olarak biz, kendimizi ve sistemimizi sürekli geliştirmekte ve yenilemekteyiz.

TED Trabzon Koleji, Atatürk’ün yakmış olduğu meşalenin önderliğinde bu kutsal görevleri en iyi şekilde gerçekleştirebilmek ve meşalenin aydınlığını gelecek nesillere taşıyabilmek için çabalayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 

     

       

                        

 

 

 

 

Atatürk

Ansolon