PDR’den Bakış

Okul öncesi PDR Biriminin amacı; öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri gelişimleri için bir fırsata çevirmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca her bir öğrencimizin; kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır.

Okul öncesi PDR Birimi olarak çalışmalarımızı öğrenciye, veliye ve öğretmenlerle birlikte tüm çalışanlara yönelik olmak üzere üç farklı grupta gerçekleştirmekteyiz.

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz

• Aday Öğrenci Değerlendirmesi
• Oryantasyon
• İhtiyaç durumunda bireysel destek
• Değerler Eğitimi
• Öğrenciyi tanıma ve yönlendirme
• Bilgi toplama ve yayma

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz

• Gerekli durumlarda bireysel destek
• Topluca yapılan bilgi paylaşımı (seminerler, bültenler, odak grup çalışmaları)
• Gerekli durumlarda ev ziyaretleri

Çalışanlara Yönelik Hizmetlerimiz

• Topluca yapılan bilgi paylaşımı
• Öğrenciyle ilgili konularda bireysel destek

Okul öncesi bölümümüzde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, üç alanda yürütülmektedir.

1. Kişisel-Sosyal Rehberlik: Öğrencilerimizin kişisel özellikleri, sosyo-ekonomik ve kültürel faktörleri göz önünde bulundurularak kişiye özgü eğitim programları geliştirmek, ihtiyaç ve problemleri ile ilgili öğrencilerimize ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlanmaktadır. Çocukların kendini ve sosyal dünyayı anlamlandırmasında kişiler arası ilişkiler oldukça önemlidir. Sosyalleşme sürecinde çocuklarda kazandırılacak davranışların büyük çoğunluğu, okul öncesi döneminde gerçekleştirilir. Bu alanda iletişimin önemi, iletişim kuralları, empati kurabilme, paylaşma, akranlarını tanıma ve birlikte oyun oynama, kendini kabul, olumlu benlik algısı geliştirme, duygusal ve sosyal becerileri geliştirme, güçlü olan ve güçlendirmesi gereken yönlerini tanıma, bireysel farklılıklarının farkına varma gibi özelliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.

2. Eğitsel Rehberlik: Öğrencilerimizin çalışma davranışlarını geliştirme, ilkokula donanımlı bir şekilde geçişlerini sağlamak, öğrenme hayatına ilişkin olumlu tutum geliştirmesini sağlamak, bağımsız iş yapabilme, bağımsız davranabilme, öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirme, başarıya ulaşmak için bir birey olarak yapması gerekenleri kazandırmak amaçlanmıştır.

3. Mesleki Rehberlik: Çoklu Zeka Teorisi doğrultusunda anasınıfından itibaren öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini gözlemlemek, gerekli envanterleri uygulamak ve tüm öğrenimi boyunca ilgi ve yeteneklerini takip ederek öğrencileri kendilerine en uygun mesleklere yöneltmek amaçlanmaktadır. Mesleki gelişim bir süreçtir ve okul öncesi dönemde başlar. Bu dönemde çocuklarda mesleklerle ilgili kalıp yargılardan uzaklaşmaları ve mesleklere ilişkin olumlu tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu alanda çocukların meslekleri tanımaları, mesleklere ilişkin olumlu tutum geliştirmeleri, mesleklerin insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık geliştirmeleri amaçlanmıştır.

Anasınıfı öğrencilerimiz için, okulumuzda bir adet Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Odası bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ihtiyaç duyduğunda, kendi kademelerinde görevli PDR Uzmanına ulaşabilmektedir.

Velilerimiz de arzu ettikleri zamanlarda telefon veya e-posta aracılığıyla PDR Uzmanları ile görüşmeye yönelik randevu talep edebilmektedirler.

PDR Birimini Tanıyalım (1)

Atatürk

Ansolon