PDR’den Bakış

Amacımız;

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimimiz olarak, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.

İlkelerimiz;

a) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimiz, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.

b) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimiz tüm öğrencilere açık bir hizmettir.

c) Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.

d) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimizde insana saygı esastır.

e) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimizin bireysel boyutunda gizlilik esastır.

f) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimiz öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.

g) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimizde bireysel farklılıklara saygı esastır.

h) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimizin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.

ı) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimizin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

Hizmet Alanlarımız;

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz:

Aday Öğrenci Değerlendirmesi
Oryantasyon
İhtiyaç durumunda bireysel destek
Genel olarak değerler eğitimi
Öğrenciyi tanıma ve yönlendirme
Bilgi toplama ve yayma

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz:

Gerekli durumlarda bireysel destek
Topluca yapılan bilgi paylaşımı (seminerler, bültenler, odak grup çalışmaları)
Gerekli durumlarda ev ziyaretleri

Çalışanlara Yönelik Hizmetlerimiz:

Topluca yapılan bilgi paylaşımı
Öğrenciyle ilgili konularda bireysel destek

Ansolon