Sağlık Hizmetleri

Bir uzman doktor ve iki hemşirenin hizmet verdiği ünitede okulumuzda öğrenim gören öğrencilerin ve okulda çalışan personelin sağlıkla ilgili olarak ortaya çıkan sorunları ile ilgilenilmektedir.Revirimizin amacı özellikle öğrencilerimizin okul içinde geçirdikleri kazalarda ilk müdahalede bulunmak,ileri tetkik gerekiyorsa anne veya babasına haber vererek öğrencinin hastaneye sevkini sağlamak,çok acil durumlarda ise okul imkanlarıyla hemşire refakatinde hastaneye yetiştirmektir.

Revirimizin diğer işlevleri ise öğrencilerin gün içinde gelişen sağlık sorunları ile ilgilenmek,hastalanan öğrencileri muayene edip gerekirse semptomları gidermeye yönelik tedavi uygulamak,öğrencilerimizin ailelerini bilgilendirmek ve gerekiyorsa hastaneye gitmeleri konusunda uyarıda bulunmaktır. Ayrıca tedavisi devam eden öğrencilerin tedavileri revirimiz tarafından ailelerin gönderdiği ilaçlar ile devam ettirilmektedir.

Revirimizde aşı programına dahil öğrencilerin aşılanması için Toplum Sağlığı Merkezi ile iş birliği yapılmaktadır.Öğrencilerimizin sağlık ile ilgili her türlü sorularına revirimizde cevap bulabilmektedir.Revirimiz okul idaresince belirlenen konularda öğrencilerimize sağlık ile ilgili çeşitli eğitimler de vermektedir.

Ansolon