Bir doktor ve biri okul öncesi biri sağlık biriminde görev yapan iki hemşirenin hizmet verdiği birimde, öğrencilerimizin karşılaştığı sağlık problemine anında cevap verilir ve gerekli tedavi yöntemleri uygulanır. Sağlık Birimimizin amacı öncelikle öğrencilerimizin sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde desteklemek, geçirdiği kazalarda ise ilk müdahalede bulunmaktır. İleri tetkik gerekiyorsa anne veya babaya haber verilerek öğrencinin hastaneye sevki sağlanır.


Sağlık Birimimiz, tedavisi devam eden öğrencilerin tedavilerini, ailelerinin reçeteleri ile birlikte gönderdiği ilaçlarla devam ettirmektedir.

Özel sağlık sorunu bulunan öğrencilerimizin (alerji, diyabet vb. gibi) takip veya dikkat edilmesi gereken durumları hakkında mutlaka sağlık birimine dilekçe verilmesi gerekir. Öğrencinin takibi dilekçedeki bilgilere göre yapılır.

Okullarımızda bulunan ilaçlar, semptomlara yönelik, sağlık birimi ve okul yönetiminin belirlediği ilaçlar olup her ay kontrol edilir ve uygun şartlarda saklanır.

Sağlık Birimimizde aşı programına dahil öğrencilerin aşılanması için Toplum Sağlığı Merkezi ile iş birliği yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sağlık ile ilgili her türlü sorularına birimde cevap bulabilmektedir. Birim sorumluları, okul idaresince belirlenen konularda öğrencilerimize sağlık ile ilgili çeşitli eğitimler vermektedir.