EQUALITY S/HE-ROES eTwinning projesine start verildi.

Okulumuzda İlkyardım ve Risk analizleri konu başlıklarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısı düzenlenmiştir.
12 Şubat 2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Niyazi AKDAŞ Okulumuzun Eylül 2020 almaya hak kazandığı  “Okulum Temiz Belgesini” TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’den aldı.
15 Şubat 2021
Okulumuzda İlkyardım ve Risk analizleri konu başlıklarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısı düzenlenmiştir.
12 Şubat 2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Niyazi AKDAŞ Okulumuzun Eylül 2020 almaya hak kazandığı  “Okulum Temiz Belgesini” TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’den aldı.
15 Şubat 2021

EQUALITY S/HE-ROES

“Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur,” sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk, yıllar önce kadın erkek cinsiyet eşitliğinin önemine değinmiştir.

Birleşik Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 5. Hedef  “toplumsal cinsiyet eşitliği” olarak 2016 yılında belirlendi ve bu da dünyada kadın ve erkeklerin hala eşit haklara sahip olmadıklarının bir göstergesi oldu. Bundan yola çıkarak, Avrupa’da bulunan okullar arasında iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler üretmek ve paylaşmak için oluşturulan eTwinning platformunda Yabancı Diller Bölümü Lise İngilizce öğretmenimiz Leyla Döner Düğdü, 11. sınıf öğrencileri ile birlikte bu konuya yönelik bir proje başlattı.

Proje kurucusu olan okulumuz öndeliğinde öğretmenimiz, Portekiz’den bir okul ile ortak çalışma başlatarak EQUALITY S/HE-ROES eTwinning projesine start verdi. Sonrasında İstanbul’dan bir ortak okul projemize katıldı. Proje ile öğrencilerimizde cinsiyet eşitliği konusunda fikir edinmeleri ve bu konu ile ilgili öğrendikleri problemlere yönelik çözümler üretmeleri hedefleniyor. Öğrencilerimiz zamanımızın ruhuna uygun, kapsayıcı eğitim yapmamızı sağlayan Web 2.0 araçlarının kullanımını öğrenerek, bu araçların aracılığı ile partner okullardaki öğretmen ve öğrenciler ile tanışacak, tartışacak ve sorunlara çözüm bulmaya yönelik çalışmalar yapacaklar. Böylece öğrencilerimizin teknolojiyi verimli kullanmaları sağlanmış olacak.

Toplam 3 öğretmen ve 31 öğrencinin yürüteceği proje içeriklerini görmek için takipte kalın.

https://www.facebook.com/groups/409604206993242

https://twinspace.etwinning.net/147210/home


Ansolon