Enerjimizi Güneşten Alıyor, Geleceğimizi Koruyoruz

Ulusal ve il düzeyinde yapılan deneme sınavlarında başarı gösteren öğrencilerimize Ortaokul Lise Müdürümüz Turgut KİBAR tarafından başarı belgeleri verilmiştir.
23 Kasım 2023
İlkokul 3 ve 4. sınıflarımız arasında düzenlenen sınıflar arası Futsal Turnuvası
31 Ocak 2024

Enerjimizi Güneşten Alıyor, Geleceğimizi Koruyoruz

Artan enerji talebinin karşılanmasında kullanılan yöntemlerden ortaya çıkan, küresel ısınma ve çevre kirliliği sorunlarına karşı yenilenebilir enerji çalışmalarının yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacağı düşüncesiyle enerji verimliliğindeki en büyük adımlardan olan çatı uygulamalı güneş enerjisine dayalı santralle Trabzon’da elektrik üreten ilk eğitim kurumu olduk.

Enerji tasarrufu sonucunda ortaya çıkan karbondioksit emisyonlarının azaltılması ve enerji verimliliği farkındalığının artmasını hedefiyle okulumuz çatısına güneş enerjisi panelleri kurduk. Enerji ihtiyacımızın bir bölümünü temiz, sürdürülebilir ve tükenmez şekilde bu santralden karşılamaya başladık. Santralimizde güneşten gelen enerji, elektrik enerjisine çevrilerek uygun şebeke gerilimi ve frekansında sisteme verilmektedir. Santralde her biri 460W gücünde olan toplam 686 adet mono-kristal yapıda fotovoltaik modül yer almaktadır. Panellerimizin toplam gücü 315,56 kWp ‘tir.

İklim Değişikliği ve azalan kaynaklar bizleri, bilim ve teknoloji ışığında sürdürülebilir ve temiz enerji projeleri üretmeye itmektedir. Değişen dünyada çağdaş eğitim standartlarının, iyi eğitim görmüş bireylerin ve bilginin giderek daha büyük bir güç haline geldiği günümüzde, bizlere de büyük görevler düşmektedir. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi, sahip oldukları kaynakların farkında ve bunu ileriki nesillere taşıma sorumluluğunda, karmaşık problemleri çözme, insan ilişkileri, insan yönetimi, eleştirel düşünce, müzakere yeteneği, kalite bilinci, yaratıcılık becerilerini geliştirme konularında da eğitmekteyiz. Bu nedenle TED Trabzon Koleji olarak kendimizi ve sistemimizi sürekli geliştirmekte ve yenilemekteyiz. Kurulan bu sistemle de başta öğrencilerimizde sonra toplumda çevre bilinci oluşturma adına olan sorumluluğumuzu yerine getirdik.

Okul öncesinden liseye kadar tüm seviyelerde yaptığımız eğitim çalışmalarını ulusal düzeyde başarı ve yeniliklerle sürdürüyoruz. Sahip olduğumuz ilerici vizyonla şehrimizde ve eğitimde fark yaratmaya devam ediyoruz. Akademik, sanatsal ve sportif başarılılarının yanında sosyal sorumluluk projelerimizle, çevre ve enerji verimliliği için kulüp düzeyinde çalışmalar yürütüyoruz. Okulumuzda uygulanmakta olan Eko Okullar Programı kapsamında bu yıl “Enerji” konusu üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar “Eko Tim” kulübü rehberliğinde tüm okulla birlikte paydaşlarımızı da kapsayarak yürütülmektedir. Öğrencilerimiz “enerji” konusunda bulunduğumuz çevrenin dikkatini çekip edindikleri bilgi ve izlenimleri sosyal hayatlarında da kullanarak doğaya ve geleceklerine sahip çıkmışlardır. TED Trabzon Koleji olarak bu uygulamalarla hem çevreye duyarlı hem de enerji kaynaklarını verimli kullanan nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Atatürk

Ansolon