Yabancı Diller

TED TRABZON ÖZEL İLKOKULU İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Türk Eğitim Derneğinin kuruluşundan bu yana yabancı dil eğitimine verdiği önem göz ardı edilemeyecek boyutta olup, herkes tarafından bilinmektedir. Yabancı dile verilen bu önem kuruluş amaçlarından biri olan ‘Yabancı dilde eğitim vermek’ misyonuna dayanmaktadır.

Büyük bir titizlikle izlediğimiz, bireysel farklılıkları temel alan dil eğitim politikalarımız ise TED Okullarını yabancı dil eğitiminde lider konumuna getirmektedir. TED Trabzon Koleji Özel İlkokulunda, MEB İngilizce Eğitim Programının ışığında, TED Okullarına özgü “TED İngilizce Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Bu sayede, Türk ve yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil eğitiminde, öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerileri (Critical Thinking Skills), Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı(CEF) doğrultusunda geliştirilmektedir.

TED Trabzon Koleji Özel İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 3553 sayılı kararı ile kabul edilen K-12 Curriculum“TED Okulları İngilizce dersi okul öncesi ve 1-12. sınıflar öğretim programı” ile yabancı dil programının temelini, bilimsel esaslara dayandırdığı yabancı dil müfredatı ile sağlam tutmaktadır. Bu müfredat sayesinde ise tüm TED okulları ortak bir yabancı dil programı kullanmakta ve İngilizce eğitiminde Standardization (Standardizasyon) sağlanmaktadır.

CEF(Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı) sayesinde tüm öğrencilerimiz “özerk olma”, “sorumluluk alma” ve “kendini yönlendirme” becerilerine sahiptir. Yabancı dil programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) gibi temel dil becerileri öğrencilerimize kazandırılmaktadır. Ayrıca müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına da yer verilmektedir. Bunlardan birisi olan Grammar (Dilbilgisi) eğitimi, ayrıştırılmadan diğer becerilerin bir parçası olarak verilmektedir. Okulumuzda öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından etütlerle ve bire bir çalışmalarla desteklenmektedir.

Öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren, Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF-A1/2 düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmalarında çok önemli olduğu için Phonics (Ses Eğitimi) verilmektedir.

İkinci sınıftan itibaren dil öğretimini hikâye kitaplarıyla destekleyen TED Trabzon Koleji Özel İlkokulu öğrencilerine hem istenilen düzeydeVocabulary ( kelime bilgisi) hem de İngilizce kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktadır.

Student-based Learning (Öğrenci Odaklı Eğitim) sayesinde öğrenciler ders esnasında aktif rol almakta olup gerek sınıf içi gerek sınıf dışı etkinliklerde dil performanslarını aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu sayede öğrencilerimize Critical Thinking (Eleştirisel Düşünme Becerisi) entegre edilmektedir. Creative Drama ( Yaratıcı Drama) eşliğinde öğrencilerimize İngilizce dil eğitimi yaparak, yaşayarak en önemlisi de yaşatarak öğretilmektedir.

İngilizceyi severek öğrenmeleri, okudukları kademeye uygun temel dilbilgisi ve kelimeleri kullanmaları, başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamaları, kazanmış oldukları bu becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirmeleri ve hayata geçirmeleri, uluslararası standartta İngilizce öğrenmeleri ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda başarılı olmaları hedeflendiğinden dolayı, TED Trabzon Koleji Özel İlkokulunda 2014-2015 öğretim yılından beri Cambridge ESOL Young Learners (Starters, Movers,) sınavları uygulanmaktadır.

Yabancı dil eğitimini veren deneyimli ve seçkin İngilizce öğretmenlerimiz ise TED Genel Merkezi tarafından hem yazılı hem sözlü sınava tabi tutulduktan sonra göreve başlamaktadırlar. Öğretmenlerimiz göreve başlamadan önce bir Orientation (Oryantasyon) programından geçmekte olup meslek hayatları boyunca TED Genel Merkezi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerine katılmaktadırlar.


Almanca
Yabancı dil bilgisi kültürel, fikirsel ve mesleki ufku genişletir ve farklı kültürlere karşı hoşgörüyü arttırır.

Almanca, 125 milyon kişinin anadili ve ikinci dili olarak, dünya çapında en önemli dillerden biridir.

Almanca öğrenmek, Almanca konuşulan ülkelerin çok kültürlü toplumlarının yaşamı, arzuları ve hayallerine ilişkin bir bakış kazandırır.

TED Trabzon Koleji olarak bizler, ikinci yabancı dil olarak 4. sınıfta başlayan ve 12.sınıfta tamamlanan haftada iki saat ikinci yabancı olarak verdiğimiz Almanca dersleriyle öğrencilerimizin, kendini ve arkadaşlarını tanımlayabilmelerini, yaşadıklarını ve deneyimlerini aktarabilmelerini, seyahatlerinde akıcı olarak kendilerini ifade edebilmelerini ve bu dilde iletişim kurabilmelerini hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sınıf içindeki oyunlar, diyaloglar, video-filmler ve şarkılar ile desteklenen eğlenceli bir öğretim süreci uygulanır ve dil öğreniminin dört temel becerisi (okuma-yazma-dinleme ve konuşma) öğrencilere kazandırılır.


Rusça
Yabancı dil öğrenimi günümüzde belli standartlara ulaşmak için elzem bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bağlamda, yabancı dil bilmek, gelişen bilişim teknolojisi sayesinde kolayca ulaşabilir durumda olduğumuz dünyaya ayak uydurmada bir adım önde olmak demektir. Bunun yanı sarı tanışık olmadığımız kültürler tanımanın etkili ve zevkli bir yoludur.

Rusça, Beyaz Rusça ve Ukraynaca ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna girer. 20. yüzyılda politik açıdan önemli bir dil olan Rusça, Birleşmiş Milletler’deki altı dilden biri olarak sadece anavatan Rusya’da değil, aynı zamanda Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan’da resmi dil olmak üzere, diğer Orta Asya ülkelerinde de konuşularak 277 milyon kişi tarafından kullanılmaktadır.

Bugün Türkiye’de de Rus dili çok önemli bir yere sahiptir. Bunun başlıca sebepleri arasında komşu iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerin ekonomik, kültürel, turizm, eğitim ve askeri alanlarda gelişmesi sayılabilir.

TED Trabzon Koleji olarak bizler, öğrencilerimizin gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilen, kendini ifade edebilen, uluslararası ilişkilerde farkındalık sahibi bireyler olmalarını hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak 4. Sınıftan başlayıp 12. Sınıfa kadar haftada iki saat olmak üzere Rusça dersi veriyoruz. Eğitsel oyunlar, sınıf içi drama ve rol yapma etkinlikleri, bireysel ve grup çalışmaları gibi etkinlikler ile geçen öğretim sürecinde öğrencilere hedef dilde dört temel beceri (okuma-yazma-dinleme ve konuşma) kazandırmayı hedefliyoruz.
Atatürk

Ansolon