Yabancı Diller

TED TRABZON ÖZEL İLKOKULU İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Türk Eğitim Derneğinin kuruluşundan bu yana yabancı dil eğitimine verdiği önem göz ardı edilemeyecek boyutta olup, herkes tarafından bilinmektedir. Yabancı dile verilen bu önem kuruluş amaçlarından biri olan ‘Yabancı dilde eğitim vermek’ misyonuna dayanmaktadır.

Büyük bir titizlikle izlediğimiz, bireysel farklılıkları temel alan dil eğitim politikalarımız ise TED Okullarını yabancı dil eğitiminde lider konumuna getirmektedir. TED Trabzon Koleji Özel İlkokulunda, MEB İngilizce Eğitim Programının ışığında, TED Okullarına özgü “TED İngilizce Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Bu sayede, Türk ve yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil eğitiminde, öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerileri (Critical Thinking Skills), Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı(CEF) doğrultusunda geliştirilmektedir.

TED Trabzon Koleji Özel İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 3553 sayılı kararı ile kabul edilen K-12 Curriculum“TED Okulları İngilizce dersi okul öncesi ve 1-12. sınıflar öğretim programı” ile yabancı dil programının temelini, bilimsel esaslara dayandırdığı yabancı dil müfredatı ile sağlam tutmaktadır. Bu müfredat sayesinde ise tüm TED okulları ortak bir yabancı dil programı kullanmakta ve İngilizce eğitiminde Standardization (Standardizasyon) sağlanmaktadır.

CEF(Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı) sayesinde tüm öğrencilerimiz “özerk olma”, “sorumluluk alma” ve “kendini yönlendirme” becerilerine sahiptir. Yabancı dil programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) gibi temel dil becerileri öğrencilerimize kazandırılmaktadır. Ayrıca müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına da yer verilmektedir. Bunlardan birisi olan Grammar (Dilbilgisi) eğitimi, ayrıştırılmadan diğer becerilerin bir parçası olarak verilmektedir. Okulumuzda öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından etütlerle ve bire bir çalışmalarla desteklenmektedir.

Öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren, Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF-A1/2 düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmalarında çok önemli olduğu için Phonics (Ses Eğitimi) verilmektedir.

İkinci sınıftan itibaren dil öğretimini hikâye kitaplarıyla destekleyen TED Trabzon Koleji Özel İlkokulu öğrencilerine hem istenilen düzeydeVocabulary ( kelime bilgisi) hem de İngilizce kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktadır.

Student-based Learning (Öğrenci Odaklı Eğitim) sayesinde öğrenciler ders esnasında aktif rol almakta olup gerek sınıf içi gerek sınıf dışı etkinliklerde dil performanslarını aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu sayede öğrencilerimize Critical Thinking (Eleştirisel Düşünme Becerisi) entegre edilmektedir. Creative Drama ( Yaratıcı Drama) eşliğinde öğrencilerimize İngilizce dil eğitimi yaparak, yaşayarak en önemlisi de yaşatarak öğretilmektedir.

İngilizceyi severek öğrenmeleri, okudukları kademeye uygun temel dilbilgisi ve kelimeleri kullanmaları, başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamaları, kazanmış oldukları bu becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirmeleri ve hayata geçirmeleri, uluslararası standartta İngilizce öğrenmeleri ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda başarılı olmaları hedeflendiğinden dolayı, TED Trabzon Koleji Özel İlkokulunda 2014-2015 öğretim yılından beri Cambridge ESOL Young Learners (Starters, Movers,) sınavları uygulanmaktadır.

Yabancı dil eğitimini veren deneyimli ve seçkin İngilizce öğretmenlerimiz ise TED Genel Merkezi tarafından hem yazılı hem sözlü sınava tabi tutulduktan sonra göreve başlamaktadırlar. Öğretmenlerimiz göreve başlamadan önce bir Orientation (Oryantasyon) programından geçmekte olup meslek hayatları boyunca TED Genel Merkezi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerine katılmaktadırlar.

Ansolon