Öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerinin devam ettiği bu süreçte koordinasyon, beceri ve fiziksel güçlerini arttırmanın yanında sporu bir hayat felsefesi haline getirmek amaçlanmaktadır.