Felsefe dersimizin amacı felsefe konularının ve öneminin yanı sıra, insanın siyasi, ahlaki, estetik ve dinsel bir varlık olduğunu belirtmek, öğrencilerimize bir probleme farklı alanlardan farklı bakış açıları ile yanıtlar verebileceklerini felsefe tarihinden örnekler vererek göstermektir. Bu örnekler aracılığı ile öğrencilerimizde eleştirel düşünmenin ve hoşgörü kültürünün yerleşmesine olanak sağlamayı amaçlıyoruz.