Yabancı Diller

TED TRABZON ÖZEL ANADOLU LİSESİNDE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Okulumuzda yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır.

İngilizce dersi haftada 10 ders saati olarak planlanmıştır. Bu dersler Türk ve yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir.

Dönem başlarında İngilizceden yaptığımız “Seviye Belirleme Sınavı ”na göre öğrenciler A2 ve B1 kur sınıflarına ayrılmakta ve dersler bu kur sınıflarında işlenmektedir. Bu öğrencilerimizin liseden C1 seviyesinde mezun olmaları hedeflenmektedir.

İhtiyacı olan öğrencilerimiz için hafta sonu kursları düzenlenmektedir.

İngilizce derslerimiz,

  • Öğrencilere akademik yazı yazmak, sunum hazırlamak, araştırma yapmak ve referans göstermek gibi akademik beceriler kazandırır,
  • Öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
  • Öğrencileri dünya gündemindeki konuları takip etmeye ve değerlendirmeye teşvik eder.
  • Öğrencilerin bağımsız ve grup çalışma becerilerini geliştirerek öğrencilere proje hazırlama ve yönetme becerileri kazandırır.
  • Öğrencileri klasik ve modern dünya edebiyatından seçmeler okumaya teşvik eder.
  • Öğrencilerimizi kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu üstlenerek yabancı dilde kendilerini rahatlıkla ifade eden ve iletişim kuran bireyler olarak yetiştirmeye dayanır.

Öğrencilerin farklı akademik ve kültürel bağlamlardaki başarıları  ile tutarlı olarak akıcı bir dille konuşabilmelerini sağlar.

 

MUN KULÜBÜ

Okulumuz İngilizce zümresi tarafından yürütülmekte olan bir sosyal kulüptür. MUN Kulübü öğrencileri, MUN Konferanslarına giderek okulumuzu temsil etmektedir. MUN Konferansları Türkiye ve yurtdışında az sayıda okulun düzenlediği, Birleşmiş Milletlerin alt organizasyonu olarak da kabul edilen ve tüm katılımcıların İngilizce konuştuğu bir etkinliktir. Konferansa katılan öğrenciler kurallar gereği temsil etme görevi verilen ülkenin delegesi olarak silahsızlanma, susuzluk, kıtlık, nükleer enerji gibi küresel sorunları, oluşturulan komitelerde diplomatik bakış açısıyla tartışarak çözüm önerileri üretirler. Son gün oylanan bu çözüm önerileri genel kuruldan kabul gördüğü takdirde Birleşmiş Milletlere genç beyinlerin önerisi olarak gönderilir.

 

 

 

 

OKULUMUZDA UYGULANAN VE ULUSLARARASI GERÇERLİLİĞİ OLAN SINAVLAR

Okulumuzda uluslararası geçerliliği olan TOEFL sınavı hazırlık kursları uygulanmaktadır. Dünya genelinde en çok kabul gören ve öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma yeteneğini ölçen bu sınav her yıl mayıs – haziran dönemlerinde uygulanacaktır.

 

YURT DIŞI DİL OKULU İMKÂNLARI

Kanada Programı: TED Okulları ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı Akademik Ortaklık Anlaşması Çerçevesinde uyguladığımız bu programda öğrencilerimiz aylık, dönemlik ve yıllık olarak Kanada eğitim programına gönderilmektedir. Programla ilgili başvuru yapan öğrencilerimize uyguladığımız sınav neticesinde başarılı olanlar program için kayıt yapma hakkına sahiptir.

 

Yurt Dışı Yaz Okulu: Her yıl düzenlenen yaz okulu programlarıyla öğrencilerimize İngiltere, ABD, Kanada, Malta gibi ülkelerde yaz okulu imkânı sunulmaktadır. Bu programlardaki ilk hedefimiz öğrencilerimizin yabancı dili yerinde görmeleri ve kullanmaları, yabancı dilde iletişim becerilerini geliştirmeleri ve dile ilgi ve farkındalıklarının artmasıdır. 2 veya 3 hafta olarak uygulanan programları tecrübe eden öğrencilerimizin program sonunda yurt dışı ve yabancı dil konusundaki görüş ve düşünceleri değişmekte, öğrencilerimizin vizyon ve misyonu genişlemektedir.

ALMANCA

Yabancı dil bilgisi kültürel, fikirsel ve mesleki ufku genişletir ve farklı kültürlere karşı hoşgörüyü arttırır.

Almanca, 125 milyon kişinin anadili ve ikinci dili olarak, dünya çapında en önemli dillerden biridir.

Almanca öğrenmek, Almanca konuşulan ülkelerin çok kültürlü toplumlarının yaşamı, arzuları ve hayallerine ilişkin bir bakış kazandırır.

TED Trabzon Koleji olarak bizler, ikinci yabancı dil olarak 4. sınıfta başlayan ve 12.sınıfta tamamlanan haftada iki saat ikinci yabancı olarak verdiğimiz Almanca dersleriyle öğrencilerimizin, kendini ve arkadaşlarını tanımlayabilmelerini, yaşadıklarını ve deneyimlerini aktarabilmelerini, seyahatlerinde akıcı olarak kendilerini ifade edebilmelerini ve bu dilde iletişim kurabilmelerini hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sınıf içindeki oyunlar, diyaloglar, video-filmler ve şarkılar ile desteklenen eğlenceli bir öğretim süreci uygulanır ve dil öğreniminin dört temel becerisi (okuma-yazma-dinleme ve konuşma) öğrencilere kazandırılır.

RUSÇA

Yabancı dil öğrenimi günümüzde belli standartlara ulaşmak için elzem bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bağlamda, yabancı dil bilmek, gelişen bilişim teknolojisi sayesinde kolayca ulaşabilir durumda olduğumuz dünyaya ayak uydurmada bir adım önde olmak demektir. Bunun yanı sarı tanışık olmadığımız kültürler tanımanın etkili ve zevkli bir yoludur.

Rusça, Beyaz Rusça ve Ukraynaca ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna girer. 20. yüzyılda politik açıdan önemli bir dil olan Rusça, Birleşmiş Milletler’deki altı dilden biri olarak sadece anavatan Rusya’da değil, aynı zamanda Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan’da resmi dil olmak üzere, diğer Orta Asya ülkelerinde de konuşularak 277 milyon kişi tarafından kullanılmaktadır.

Bugün Türkiye’de de Rus dili çok önemli bir yere sahiptir. Bunun başlıca sebepleri arasında komşu iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerin ekonomik, kültürel, turizm, eğitim ve askeri alanlarda gelişmesi sayılabilir.

TED Trabzon Koleji olarak bizler, öğrencilerimizin gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilen, kendini ifade edebilen, uluslararası ilişkilerde farkındalık sahibi bireyler olmalarını hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak 4. Sınıftan başlayıp 12. Sınıfa kadar haftada iki saat olmak üzere Rusça dersi veriyoruz. Eğitsel oyunlar, sınıf içi drama ve rol yapma etkinlikleri, bireysel ve grup çalışmaları gibi etkinlikler ile geçen öğretim sürecinde öğrencilere hedef dilde dört temel beceri (okuma-yazma-dinleme ve konuşma) kazandırmayı hedefliyoruz.

Atatürk

Ansolon