Bilginin sürekli güncellendiği, toplumlun sürekli değişim içinde olduğu bir dönemde, ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için, matematiğin iyi bilinmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimizin etkin, üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetişmesi için, iyi bir matematik bilgisine sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Matematik derslerindeki temel amacımız,

 • Matematiği günlük hayat  problemlerinin çözümünde kullanabilmelerini,
 • Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmeleri ve özgüven duyabilmeleri,
 • Matematiksel problemleri çözme sürecinde, kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilmelerini,
 • Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, bunlar arasında ilişkiler kurabilmeleri, günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmeleri,
 • Matematikte veya diğer alanlarda, ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmeleri,
 • Matematiksel problemleri çözme süreci içinde, kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilmeleri,
 • Matematiksel düşüncelerini, mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilmeleri,
 • Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanabilmeleri,
 • Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilmeleri,
 • Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilmeleri,
 • Entelektüel meraklarını ilerletebilmelerini ve geliştirebilmeleri,
 • Matematiğin tarihi gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilmeleri,
 • Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilmeleri,
 • Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilmeleri,