Müzik

Lise bölümünde müzik derslerinin amacı:

  • Müziği anlayarak dinleyen, bilinçli, estetik bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek.
  • Söyleme, çalma ve yaratma becerileriyle öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlayarak kuramsal müzik bilgileri ile öğrencilerin müziği bilgi düzeyine aktarmalarına yardımcı olmak
  • Analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen müziksel donanıma sahip bireyler yetiştirmek
  • Müzik yoluyla kendilerini ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olmak

Ulusal ve uluslararası müzik eserlerini değerlendirebilecek kültürel ve tarihsel perspektif kazandırmaktır.

Atatürk

Ansolon