Okulumuzun temel hedefi; geleceğimiz olan gençlerimizi mutlu, başarılı, çağdaş bireyler olarak yetiştirmek; kendisiyle ve toplumla barışık lider ruhlu gençleri yarınların Türkiye’sine hazırlamaktır. Ana dilini doğru ve etkili kullanabilmek, sağlıklı düşünebilmenin temel koşuludur. Ana dilinin zenginlik ve inceliklerinin bilincine varmış olan bireylerin iletişim ve düşünce becerileri de daha gelişmiştir. Bu nedenle Türk Dili ve Edebiyatı zümresi olarak temel hedefimiz, ana dilini doğru öğrenen ve düzgün kullanan öğrenciler yetiştirmektir. Ana dil bilinciyle yetişen öğrencilerimizin günlük yaşamlarında dili daha özenli kullanacaklarını umut ederek öncelikle dil çalışmalarına ağırlık vermekteyiz.