Okulumuzda Uzaktan Eğitim Faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Lise Öğrencilerimiz Online Derslerinde Öncelikle Google Documents Kullanarak Ortakları ile “I wish…” Konusunda İngilizce Şiir Yazdılar.
2 Nisan 2021
8 ve 12. sınıflarımız tüm pandemi önlemlerinin alındığı ortamlarda yüz yüze eğitime devam ediyor.
9 Nisan 2021
Lise Öğrencilerimiz Online Derslerinde Öncelikle Google Documents Kullanarak Ortakları ile “I wish…” Konusunda İngilizce Şiir Yazdılar.
2 Nisan 2021
8 ve 12. sınıflarımız tüm pandemi önlemlerinin alındığı ortamlarda yüz yüze eğitime devam ediyor.
9 Nisan 2021

Okulumuzda uzaktan eğitim faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Pandemi sebebiyle 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı mart ayında başladığımız uzaktan eğitim sürecimiz öğretmenlerimizin sınıflarımızda akıllı tahtalarla ve bilgisayar başında yaptıkları derslerle sürüyor.

Mentorlerimiz tarafından her bir öğrencimizin sıkı bir şekilde takip edildiği programımızda online sınavlarla da öğrencilerimizin kazanım eksikliklerini ölçüyor ve online etütlerle bu eksiklikleri tamamlıyoruz.


Ansolon