Yabancı Diller

TED Trabzon Koleji'nde uygulanan "Ağırlıklı Yabancı Dil Programı" öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerileri ve bireysel farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak ve bilgisayar tabanlı programlar uygulanarak Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda K12 bütünlüğünde 8. Sınıf sonu B2 olarak geliştirilmiştir.

Almanca

Yabancı dil bilgisi kültürel, fikirsel ve mesleki ufku genişletir ve farklı kültürlere karşı hoşgörüyü arttırır.

Almanca, 125 milyon kişinin anadili ve ikinci dili olarak, dünya çapında en önemli dillerden biridir.

Almanca öğrenmek, Almanca konuşulan ülkelerin çok kültürlü toplumlarının yaşamı, arzuları ve hayallerine ilişkin bir bakış kazandırır.

TED Trabzon Koleji olarak bizler, ikinci yabancı dil olarak 4. sınıfta başlayan ve 12.sınıfta tamamlanan haftada iki saat ikinci yabancı olarak verdiğimiz Almanca dersleriyle öğrencilerimizin, kendini ve arkadaşlarını tanımlayabilmelerini, yaşadıklarını ve deneyimlerini aktarabilmelerini, seyahatlerinde akıcı olarak kendilerini ifade edebilmelerini ve bu dilde iletişim kurabilmelerini hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sınıf içindeki oyunlar, diyaloglar, video-filmler ve şarkılar ile desteklenen eğlenceli bir öğretim süreci uygulanır ve dil öğreniminin dört temel becerisi (okuma-yazma-dinleme ve konuşma) öğrencilere kazandırılır.

Rusça

Yabancı dil öğrenimi günümüzde belli standartlara ulaşmak için elzem bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bağlamda, yabancı dil bilmek, gelişen bilişim teknolojisi sayesinde kolayca ulaşabilir durumda olduğumuz dünyaya ayak uydurmada bir adım önde olmak demektir. Bunun yanı sarı tanışık olmadığımız kültürler tanımanın etkili ve zevkli bir yoludur.

Rusça, Beyaz Rusça ve Ukraynaca ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna girer. 20. yüzyılda politik açıdan önemli bir dil olan Rusça, Birleşmiş Milletler’deki altı dilden biri olarak sadece anavatan Rusya’da değil, aynı zamanda Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan’da resmi dil olmak üzere, diğer Orta Asya ülkelerinde de konuşularak 277 milyon kişi tarafından kullanılmaktadır.

Bugün Türkiye’de de Rus dili çok önemli bir yere sahiptir. Bunun başlıca sebepleri arasında komşu iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerin ekonomik, kültürel, turizm, eğitim ve askeri alanlarda gelişmesi sayılabilir.

TED Trabzon Koleji olarak bizler, öğrencilerimizin gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilen, kendini ifade edebilen, uluslararası ilişkilerde farkındalık sahibi bireyler olmalarını hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak 4. Sınıftan başlayıp 12. Sınıfa kadar haftada iki saat olmak üzere Rusça dersi veriyoruz. Eğitsel oyunlar, sınıf içi drama ve rol yapma etkinlikleri, bireysel ve grup çalışmaları gibi etkinlikler ile geçen öğretim sürecinde öğrencilere hedef dilde dört temel beceri (okuma-yazma-dinleme ve konuşma) kazandırmayı hedefliyoruz.
Atatürk

Ansolon