TED Fırın Kulübü öğrencilerimiz bu hafta 3.Sınıflar için Hot dog hazırladılar.

Trabzon’a gelişinin 100.yılında Kazım Karabekir’in kızı babasını anlatıyor.
19 Nisan 2019
KAZIM KARABEKİR’İN TRABZON’A GELİŞİNİN 100. YILINDA KIZI TİMSAL KARABEKİR OKULUMUZDAYDI
22 Nisan 2019

TED Fırın Kulübü öğrencilerimiz bu hafta 3.Sınıflar için Hot dog hazırladılar.

Atatürk

Ansolon