Kasım 2022 için Etkinlikler

Koronavirüs Salgını Sürecinde Çocuk ve Gençlerin Yaşadıkları Kaygılar ve Ebeveynlere Öneriler
30 Mart 2020
TED Trabzon Koleji hijyen ve sanitasyon işlemlerine ek önlemler getirmiştir.
31 Mart 2020

TED Trabzon Koleji sağlık birimi tarafından çalışan personelimize belirli periyotlarla ateş ölçüm kontrolü yapılmaktadır . Bu süreçte hemşirelerimizin ihtiyacı olan maskelerimizi okulumuz tarafından 3D yazıcı ile ürettik. Ürettiğimiz 4 Farklı model ile TED Trabzon Koleji Olarak Bizler Önlemimizi Alıyoruz .
#tedtrabzonkolejiönleminialıyor
#önlemal
#tedtrabzonkoleji

Atatürk

Ansolon